Spotkania rodziców z wychowawcami

W dniu 17 września odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami. Szczegóły przekażą wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.