Konkurs Biblijny

XXI  K o n k u r s   W i e d z y   B i b l i j n e j  dla szkół podstawowych

Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka. (Franciszek, Misericordiae vultus, 12)

pismoduze1

Honorowy  patronat: Biskupi poszczególnych diecezji

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Organizatorzy:   wydziały katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej, diecezjalni doradcy metodyczni religii, lokalne wydziały edukacji.

Cele  konkursu:

  • Poznanie Ewangelii według św. Łukasza.
  • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.
  • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
  • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
  • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

 Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w szkolnym etapie konkursu, który odbędzie się 22 października

Troje najlepszych uczniów weźmie udział w rejonowym etapie tego konkursu