Akcja Sprzątania Świata

Na całym świecie trwa weekend związany z Akcją Sprzątania Świata. W tym roku przebiega pod hasłem „Wyprawa – poprawa” i ma na celu ustalenie, gdzie w mojej okolicy znajdują się dzikie wysypiska, jakiego rodzaju odpadów jest najwięcej, czy nie brakuje koszy i pojemników do segregacji. W naszej szkole tradycyjnie organizowana jest zbiórka surowców – makulatury i puszek (od 28.09 do 02.10.2015) oraz na korytarzu pojawią się pojemniki do segregacji odpadów. Prosimy wszystkich o odpowiednie korzystanie z tych pojemników oraz o nie niszczenie ich.