Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej już za nami

3 kwietnia odbył się sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Każdego roku taki sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzian trwał 60 minut. Uczniowie mogli w nim uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 41 uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku, w tym 19 dziewcząt oraz 22 chłopców.

A tak wyglądały ostatnie chwile przed sprawdzianem: