Praca przedszkola w miesiącach wakacyjnych.

Przedszkole w Piasku w okresie wakacji pracuje w lipcu w godz. 6.00-16.30.
W sierpniu pracują następujące przedszkola w Gminie Pszczyna:

  • PP 2 Pszczyna ul. Zamenhofa 2
  • PP 8 Pszczyna ul. Jana Kupca 1
  • PP 7 Pszczyna ul. Staromiejska 43
  • PP 13 Łąka, ul. Fitelberga
  • PP 15 Wisła Wielka ul. Hodowców 38
  • PP 18 Studzienice, ul. Szewczyka 74
  • PP 19 Jankowice, ul. Kasztanowa 19

Dzieci rodziców pracujących, które będą uczęszczały do przedszkola w miesiącach wakacyjnych uiszczają opłatę za te miesiące do końca czerwca w przedszkolu macierzystym. Karty zapisu do przedszkola pobiera się też w przedszkolu macierzystym i tam się je oddaje do końca czerwca – wypełnione wraz z dowodem wpłaty.
Za miesiące wakacyjne i czerwiec nie ma zwrotów za nieobecności dzieci w przedszkolu.