Konkurs czytelniczy klas trzecich „Znam Dzieci z Bullerbyn”

26 października 2006 roku w szkole odbył się konkurs czytelniczy klas trzecich pt. ZNAM „DZIECI Z BULLERBYN”. Celem tego konkursu było utrwalenie znajomości postaci i zdarzeń w lekturze „Dzieci z Bullerbyn”, a także zachęcenie uczniów poprzez konkurs do czytelnictwa.

Konkurs składał się z 5 etapów, po których wyłoniono zwycięzców. Eliminacje zostały przeprowadzone w klasach. Zadaniem uczniów było rozwiązanie krzyżówki dotyczącej przeczytanej lektury. Do dalszego etapu przeszli uczniowie z najwyższą liczbą punktów.

Pierwszym etapem były DOMKI. Uczestnicy konkursu otrzymali kartki z narysowanymi 3 domkami (Zagroda Północna, Środkowa i Południowa) – zadaniem ich było wpisanie do domków imion dzieci, które mieszkają w poszczególnych zagrodach. Następnie było PYTANIE DLA KAŻDEGO – podczas którego uczniowie losowali 1 pytanie. Do następnego etapu przeszły te dzieci, które zdobyły w I etapie najwięcej punktów. Drugim etapem była RUNDA DWÓCH PYTAŃ wówczas uczestnicy konkursu wybierali numer pytania i odpowiadali na nie. Do następnego etapu przeszli uczniowie, którzy łącznie w I i II etapie zdobyli największą ilość punktów. Kolejnym etapem była MAPKA (zadaniem uczestnika konkursu było odnalezienie na mapce miejsc opisanych w lekturze oraz ich zaznaczenie) oraz RUNDA KTO PIERWSZY (nauczyciel czytał pytanie, uczeń który znał odpowiedź podnosił rękę). Do następnego etapu przeszły te osoby, które zdobyły dotychczas największą liczbę punktów. Ostatnim etapem była RUNDA DWÓCH TRUDNYCH PYTAŃ wówczas uczniowie losowali po dwa pytania i odpowiadali na nie.

Zwycięzca otrzymał tytuł WYBITNEGO ZNAWCY LEKTURY „DZIECI Z BULLERBYN”.

I tak oto:

  1. miejsce – Łukasz Bielecki
  2. miejsce – Paulina Odlanicko – Poczobut
  3. miejsce – Patrycja Konieczny

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody.

Agnieszka Tużnik, Anna Granatyr