Dzień świadomości autyzmu ze studentami

Dzięki dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zyskałam możliwość opowiedzenia studentom, jak wygląda dzień nauki w naszej szkole.

Przeprowadziłam warsztaty dla studentów w ramach ćwiczeń z przedmiotu kierunkowego Pedagogika.

Koordynatorem zajęć ze strony uczelni był Dr Bartłomiej Gołek.