Ekologicznie dla Ziemi

Z okazji międzynarodowego Dnia Ziemi 2015 organizowana jest IV edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT                             FOTOGRAFICZNY.                                                                                               Chcemy przyłączyć się do tej akcji, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Szkoły, które zbiorą największą ilość zużytych telefonów (w przeliczeniu na ilość uczniów) otrzymają atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki. Zbiórka zużytego sprzętu w naszej szkole odbywać się będzie w dniach 15 – 19 maja i zorganizowana będzie przez członków Samorządu Uczniowskiego. Zachęcamy wszystkich do zrobienia porządków w domu i włączenia się do akcji!