Powiat Pszczyński – Bezpieczne Miejsce!

„POWIAT PSZCZYŃSKI – BEZPIECZNE MIEJSCE!” 


Szanowni Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego,
Piesi stanowią grupę najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Zgodnie z policyjnymi danymi pieszy poruszający się po nieoświetlonej drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny, a kierowca może go zauważyć dopiero z odległości ok. 20 m. Natomiast osoba posiadająca odblaski jest widoczna już z ponad 150 m.

„POWIAT PSZCZYŃSKI – BEZPIECZNE MIEJSCE!” to hasło kampanii, promującej bezpieczne poruszanie się pieszych po drogach powiatu pszczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze szkół podstawowych. Celem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych poprzez propagowanie używania elementów odblaskowych.

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pszczyńskiego, zwłaszcza tych najmłodszych, szczególnie leży mi na sercu. Dlatego też adresatami kampanii „POWIAT PSZCZYŃSKI – BEZPIECZNE MIEJSCE!” są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych. W ramach działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie zakupiło ponad 7000 sztuk samozaciskowych opasek odblaskowych, które otrzyma każda szkoła podstawowa powiatu pszczyńskiego i każdy jej uczeń.

Ufam, że elementy odblaskowe noszone przez naszych najmłodszych w znacznym stopniu poprawią ich bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach.

Z poważaniem

Paweł Sadza
Starosta Pszczyński