Szkolny konkurs „Polskie parki narodowe”

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się konkurs „Polskie parki narodowe”, w którym wzięli udział chętni uczniowie klas IV – VI. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań sprawdzający wiedzę ze znajomości polskich parków narodowych. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Michał Nowok (klasa VIa)
II miejsce: Zuzanna Janosz (klasa VIa), Natalia Poleś (klasa Va), Izabela Rębisz (klasa Va)
III miejsce: Zuzanna Goraus (klasa IVb), Zofia Kłapyta (klasa IVa), Kamila Nowak (klasa VIa), Katarzyna Śleziona (klasa VIb)