Szkolne Koło Wolontariatu

„Razem możemy więcej”

      Idea wolontariatu i działalność z nią związana zawsze była częścią życia naszej szkoły. Każdego roku chętnie włączamy  się  w różne  projekty i akcje charytatywne.  Nasze działania świadczące różnego rodzaju pomoc, zawsze spotykały  się  z ogromnym zrozumieniem i zainteresowaniem uczniów oraz rodziców.

Chcąc propagować ideę wolontariatu wśród uczniów i uczyć otwartości oraz wrażliwości na potrzeby innych ludzi,  powołano  Szkolne Koło Wolontariatu. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu na rok szkolny 2022/2023 są: Marta Kiecok, Anna Homa.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU w ZSP w PIASKU

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

UCZESTNICTWO W AKCJI „ZNAKI NADZIEI”

KIERMASZ WIELKANOCNY

WIZYTY W CENTRUM WSPARCIA I RODZINY „OSTOJA” W PSZCZYNIE klik, klik

WIZYTY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSZCZYNIE klik, klik

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

KWESTUJEMY NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO

WOLONTARIUSZE ODWIEDZAJĄ CMENTARZ

 


ROK SZKOLNY 2022/2023

Tegoroczni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

UROCZYSTA GALA WOLONTARIUSZY

EKO AKCJE WOLONTARIUSZY

PIKNIK Z KULEJĄCYMI ANIOŁAMI

WIOSENNE PORZĄDKI

KIERMASZE WIELKANOCNE

TASK 8 W GRZE „POLICHROM-ZAGRAJ W WOLONTARIAT”

WIZYTY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSZCZYNIEklik,
klik, klik,  
klik klik

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

WIZYTA PODOPIECZNYCH DOMU KULEJĄCYCH ANIOŁÓW W NASZEJ SZKOLE

KIERMASZ SŁODKOŚCI

TASK  4 W GRZE „POLICHROM-ZAGRAJ W WOLONTARIAT”
„Smog oddycha pełną piersią” – prace wykonane przez uczennice klas ósmych

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU KULEJĄCYCH ANIOŁÓW

WOLONTARYJNA LISTA PRZEBOJÓW

KWESTUJEMY NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI DARÓW NA KLERYKÓW ZE SRI LANKI

ZBIÓRKA DARÓW NA SRI LANKĘ

PORZĄDKOWANIE OPUSZCZONYCH GROBÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

NA POMOC UKRAINIE

WARSZTATY PLASTYCZNE

„Szafowanie dla Olka i Florka”,    finał akcji                 

 

 OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA

 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

 1/ ŚRODOWISKO SZKOLNE

 – organizowanie pomocy dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, – organizowanie różnych akcji w zależności od pojawiających się potrzeb.

– zajęcia z uczniami na świetlicy – pomoc w odrabianiu zadań, wspólne zabawy i gry

 2/ ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 – akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia, projekty i osoby prywatne, – nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz.

1/ Akcje charytatywne wspierające:

 a/ instytucje, tj.: Ośrodek Misyjny  Sióstr Służebniczek w Panewnikach – zbiórka przyborów szkolnych i innych potrzebnych rzeczy dla dzieci w Afryce – wysłanie paczki dla potrzebujących

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Przystań” – cykliczne wizyty wolontariuszy, pomoc w odrabianiu zadań, zabawy integracyjne

Pallotyński Ośrodek Misyjny w Warszawie – „adopcja serca” – wpłaty pieniężne, wysłanie listów i kartek świątecznych do dzieci adopcyjnych

Schronisko dla Zwierząt  – współpraca ze schroniskiem „Arkadia”,polegająca na organizowaniu na terenie szkoły zbiórki żywności, kocy, środków czystości dla zwierząt.

b/ fundacje i stowarzyszenia, tj.: „Dom Kulejących Aniołów” – co roku udział w plenerze malarskim, pomoc w pracach związanych z prowadzeniem ogrodu warzywnego, pielęgnacja, zbieranie plonów.

 Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie – kontynuowanie współpracy, udział wolontariuszy w akcjach zbiórek pieniężnych na cmentarzach 1 listopada, udział naszych wolontariuszy w warsztatach plastycznych organizowanych przez wolontariuszy Hospicjum, zorganizowanie kiermaszu wiosennego na rzecz Hospicjum, udział w konkursie plastycznym „Wolontariat otwarte serca, otwarte dłonie”, zachęcanie do udziału w akcji ”Zdobywamy szczyty dla Hospicjum”

c/ projekty, tj.:  zaangażowanie w ogólnopolski projekt „Młodzi dla Kamerunu

Inne działania wolontariuszy:  udział w ogólnopolskiej  akcji „Szlachetna paczka”, włączenie się w zorganizowanie kiermaszu świątecznego, w Wielkim Poście – warsztaty plastyczne i przygotowanie kiermaszu świątecznego

; Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

Informacje o działalności naszego Koła są zamieszczane na gazetce na szkolnym korytarzu

 BeFunky-collage (39)BeFunky-collage (38)

 Rok szkolny 2019/2020

 W dniu 22.10. 2019 r. odbyło się szkolenie dotyczące koordynowania wolontariatu w szkole dla nauczycieli, pedagogów i opiekunów kół wolontariatu.   Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie uczestników do zarządzania wolontariuszami w szkolnych kołach wolontariatu. Szkolenie zostało zorganizowane przez  Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie, przy współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach . Równolegle do szkolenia nauczycieli odbywało się szkolenie ABC Wolontariatu dla uczniów- liderów kół wolontariatu

Z naszej szkoły w szkoleniu uczestniczyły: Wiktoria Goldman oraz Iga Skaźnik.   Zdobyta wiedza pomogła  w założeniu  Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSP w Piasku, które powstało formalnie 10 lutego 2020 roku.

Nasze działania  zostały ujęte w ramy Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

 Liderem Szkolnego Koła Wolontariatu na rok 2019/2020 została Wiktoria Goldman z klasy VIII b

Podsumowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

       Podczas roku szkolnego 2019/2020 prowadziliśmy wiele projektów i akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza szkołą. W działalność wolontarystyczną było zaangażowanych wielu  nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły. Informacje z przeprowadzonych akcji charytatywnych były umieszczane na stronie internetowej szkoły,  w zakładce „Wolontariat ” oraz „Działalność charytatywna”.

W marcu 2019 roku nasza działalność ze względu na pandemię została zawieszona. Najbardziej brakowało nam spotkań w „Domu Przystań” z naszymi podopiecznymi.

26 czerwca,  na zakończenie roku szkolnego , (w sytuacji pandemicznej) na ręce przewodniczącej koła Wolontariatu, Wiktorii Goldman, która tę funkcje pełniła z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, została złożona nagroda książkowa, podziękowania  oraz słodkości i dyplomy dla zasłużonych wolontariuszy.

21 września 2020 r.  odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie koła wolontariatu, przyszło wielu nowych wolontariuszy , szczególnie z klasy VII a. W październiku rozpoczęło się zdalne nauczanie i nasza działalność  została zupełnie ograniczona.

I. Spotkania w „Domu Przystań”

Spotkanie 26.02 kliknij

Spotkanie 16.02  kliknij

Spotkanie zimowe – kliknij.

Spotkanie grudniowe – kliknij.

Listopadowe spotkanie – kliknij.

Spotkanie 17. 10.2019 r. – kliknij.

Spotkanie 11. 09. 2019 r. – kliknij.

Spotkanie 25. 09. 2019 r. – kliknij.

Spotkanie 27. 09. 2019 r. – kliknij

II. Hospicjum o. Pio

Kwesta na cmentarzu 1 listopada – kliknij.

II. Kulejące Anioły

Spotkanie wrześniowe – kliknij.

Rok szkolny 2018/2019

I. Spotkania w „Domu Przystań”

Spotkanie w Domu Przystań – 29.05. – kliknij.

Majowe spotkanie w małymi mieszkańcami Domu Przystań – kliknij.

Kolejne spotkanie w Domu Przystań – kliknij.

Wrześniowe zabawy z przyjaciólmi – kliknij.

Styczniowe spotkanie w domu „Przystań” – kliknij, aby zobaczyć.

II.  Kulejące Anioły

Plener malarski VI’2019 – kliknij

Spotkanie październikowe –  kliknij, aby przeczytać.

III. Hospicjum o. Pio

Kwesta na cmentarzu 1 listopada – kliknij.

Znaki Nadziei – kliknij, aby zobaczyć.
Znaki Nadziei zakwitły! – kliknij,   klknij.

Rok szkolny 2017 – 2018

I. Spotkania w domu „Przystań”

Spotkanie z wychowankami Domu „Przystań” w Pszczynie – Październik

Listopadowe spotkanie z wychowankami z Domu „Przystań”

Grudniowe spotkanie z wychowankami z Domu „Przystań”

Lutowe spotkanie z małymi przyjaciółmi z Domu „Przystań”

Czerwcowe spotkanie z przyjaciółmi z Przystani

II. Klejące Anioły

III Plener Malarski u Kulejących Aniołów

6. 01. 2018r – Królowie dla Aniołów

III. Hospicjum o. Pio

Kwesta 1 listopada na cmentarzu – kliknij, aby zobaczyć

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast