Rekrutacja-szkoła

Rok Szkolny 2024/2025

KAMPANIA INFORMACYJNA

Informacja dla rodziców dzieci w wieku szkolnym

Szanowni Państwo!

12 marca br. zostanie uruchomiony serwis internetowy https://sp-pszczyna.nabory.pl przeznaczony do zgłoszenia lub rekrutacji na wolne miejsca, dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w gminie Pszczyna na rok szkolny 2024/2025       

Uruchomienie w 2024 roku zgłoszeń/rekrutacji elektronicznej do szkół podstawowych ma na celu usprawnienie procesu zgłoszeń/rekrutacji. Po wydrukowaniu z systemu zgłoszenia/ wniosku i jego podpisaniu, koniecznym będzie jego przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami  pocztą lub osobiste złożenie w szkole.

W serwisie znajdą Państwo informację na temat:

  • ofertę szkół podstawowych
  • zasad przyjęcia do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2024/2025;
  • terminów zgłoszeń/ przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  • druków zgłoszeń/wniosków oraz stosowanych oświadczeń niezbędnych na etapie zgłoszenia/ rekrutacji do szkoły podstawowej,
  • kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  • obwodów szkół podstawowych

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 12 marca 2024r. na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia 12 marca 2024 r. od godz. 8:00

do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz.20:00

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast