Rekrutacja-szkoła

Informacja

Wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone z obwodu do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 oraz dzieci, których wnioski zostały złożone spoza obwodu zostały przyjęte do Szkoły Podstawowej w Piasku

Rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenia (zapisu) do szkoły obwodowej w Piasku odbywają się
od 15 marca  – godz. 8.00 do 22 kwietnia 2021 r . godz. 15.00.
Poniżej uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sieci szkół:
– obwody szkół

W bieżącym roku nastąpiła w gminie Pszczyna zmiana w zgłaszaniu (zapisu)  dziecka
do klasy pierwszej szkoły obwodowej. Aby zapisać dziecko do szkoły, należy tego dokonać elektronicznie poprzez  stronę internetową – adres linku:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

OBOWIĄZEK SZKOLNY
Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2014), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2021 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 ZAPISY DO SZKÓŁ – DZIECI Z OBWODU

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie:  https://sp-pszczyna.nabory.pl/

Po wypełnieniu w systemie formularza,  należy go wydrukować i  złożyć w przedszkolu i potwierdzić podpisem oddanie zgłoszenia.

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów  –  będzie ono przyjęte do szkoły z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od dnia 15 marca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowe przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

ZAPISY DO SZKÓŁ  DZIECI SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 15 marca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola,  należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie  od dnia 4 maja 2021 r. od godz. 8 do dnia 7 maja 2021r do godz. 15.00.

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w tej szkole, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 maja 2021 r. do godz. 13:00

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego:

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu /braku możliwości wydruku prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

   

 

 

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast