Archiwum kategorii: PROGRAM EDUKACYJNY

Z ekologią na TY

Klasa I a bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty”.  Najważniejsze cele przedsięwzięcia są następujące:

  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiazywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

Autorkami projektu są Panie: Magdalena Pychotka i Małgorzata Żebrowska – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 10  im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

Uczniom klasy I a udało się już zrealizować trzy zadania związane z ekologią. Z dużą przyjemnością połączyliśmy naukę i zabawę. Realizacja projektu wzbudza wiele pozytywnych emocji.

Oto nasza relacja: