Archiwum kategorii: ekologia

Zwierzaki w naszym domu

Troskliwa opieka nad żywymi stworzeniami zaspokaja dziecięce potrzeby i sprawia im satysfakcję(…) Nic innego nie jest w takim samym stanie obudzić opiekuńczej postawy w małym dziecku”

M. Montessori

Posiadanie zwierzęcia domowego jest bardzo dobrą metoda wychowawczą. Dziecko dorastające z nim, pod jednym dachem, uczy się odpowiedzialności, nowych kompetencji społecznych, zwiększa się jego wrażliwość. Przebywanie ze zwierzęciem redukuje stres i poprawia nastrój.

Uczniowie klasy pierwszej wspaniale przygotowali się do lekcji o zwierzętach domowych. Zebrali informacje na temat tego jak należy dbać  i odżywiać poszczególne zwierzęta. Przedstawili koleżankom i kolegom swoich pupili. Część mogliśmy zobaczyć na żywo. Pozostałe poznaliśmy dzięki zdjęciom i prezentacjom.

Spotkanie ze zwierzętami domowymi w klasie I a.

Z ekologią na TY

Klasa I a bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty”.  Najważniejsze cele przedsięwzięcia są następujące:

  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiazywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

Autorkami projektu są Panie: Magdalena Pychotka i Małgorzata Żebrowska – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 10  im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

Uczniom klasy I a udało się już zrealizować trzy zadania związane z ekologią. Z dużą przyjemnością połączyliśmy naukę i zabawę. Realizacja projektu wzbudza wiele pozytywnych emocji.

Oto nasza relacja: