Kontakt

Karolina Zioło – dyrektor ZSP w Piasku,
tel. 609 585 035

Alina Bałuch – wicedyrektor ZSP w Piasku,
tel. 600 585 640

Barbara Szymura-Trębacz – wicedyrektor ZSP w Piasku
tel. 668 135 652

Kontakt z dyrektorem: 

Telefony:

32 211 4926 – szkoła;

782 696 319 – świetlica szkolna

32 211 4916 – przedszkole

600 530 457 – Sylwia Malcharek – intendent

NIP ZSP w Piasku 638 180 90 31

E-mail: zsp_piasek@pze-pszczyna.pl

Nazwa instytucji w ePUAP:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIASKU (43-211 PIASEK, WOJ. ŚLĄSKIE)

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /ZSPwPiasku/SkrytkaESP

Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Sekretariat jest czynny:

7.00 – 16.00

Gabinet Medycyny Szkolnej:

Pielęgniarka: Irena Przybylska
pracuje w:
wtorek:        11.40-15.40
środa:            8.00 – 13.20
czwartek:    8.00- 13:25

Adres/Dane płatnika:

Nabywca:
Gmina Pszczyna,
ul. Rynek 2, 43 – 200 Pszczyna
NIP 638 180 82 50
Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku,
ul. Szkolna 4,
43-211 Piasek

Organ Prowadzący:

Gmina Pszczyna
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie
ul. Zdrojowa 4
43 – 200 Pszczyna

tel. 32 210 40 67,       32 210 28 56,       32 210 28 57,       32 210 28 58,    32 210 28 59,       fax: 32 449 39 55

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4
43 – 200 Pszczyna
tel. 32 210 2193

Organ nadzoru pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Katowicach

KO Delegatura w Bielsku – Białej
ul. Piastowska 44
43 – 300 Bielsko – Biała
tel. 33 812 2645

Inspektor Ochrony Danych:

Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
email: iod@pze-pszczyna.pl
tel. (32) 212-85-60

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast