Archiwum kategorii: Laboratoria Przyszłości

Pożegnanie Ósmoklasistów

W czwartek, 23 czerwca, odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Uroczystość rozpoczęła się polonezem i pokazem artystycznym. Następnie był czas na wręczanie kwiatów i podziękowania. Uczniowie klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki wierszem i piosenką. Pani Dyrektor przedstawiła tegoroczne najlepsze absolwentki: Zofię Szuster z 8a i Martę Gibas z 8c. Ósmoklasiści, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali nagrody książkowe a ich rodzice listy gratulacyjne. Pani Dyrektor podziękowała za długoletnie przewodniczenie Radzie Rodziców pani Agnieszce Helios. Na zakończenie nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli puchary najlepszym sportowcom klas ósmych, którzy przez lata reprezentowali naszą szkołę na różnorodnych zawodach.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia!

III miejsce Nikodema

Gratulujemy Nikodemowi Wardziakowi, który zajął III miejsce w konkursie „Nakręć się na przyrodę” organizowanym przez Gminę Pszczyna.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół z terenu gminy. Uczniowie mieli za zadanie nakręcić film, w którym przedstawiliby ścieżki edukacyjne znajdujące się w Parku Pszczyńskim.

Nikodem do współpracy zaprosił koleżanki i kolegów ze szkoły. Powstał film z wyprawy rowerowej na ścieżce edukacyjnej „Tropem żubra”.

Zakupy w Laboratorium Przyszłości – i transza.

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości został zakupiony sprzęt na kwotę 68791,18 zł. Są to: skrzynki narzędziowe dla uczniów i nauczyciela, 2 stoły warsztatowe składane, drukarka 3D, laminarki, sprzęt do nagrań audiowizualnych w tym aparat Sony i gimbal a także zostało zmodernizowane nagłośnienie sali gimnastycznej i sali korekcyjnej. Urządzenia te będą wykorzystywane na lekcjach przedmiotowych, zajęciach kreatywnych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Sprzęt nagłaśniający umożliwi nam lepsze przygotowanie różnorodnych imprez a sprzęt audiowizualny pozwoli fotografować i nagrywać nasze działania.