Dokumenty

Dokumenty

COVID – 19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku w okresie pandemii COVID – 19 obowiązująca od 1 września 2020 r.

Dokumenty z załącznikami znajdują się w zakładce: Szkoła / dokumenty

Przedszkolny Zestaw Programów Nauczania

Przedszkolny Zestaw Programów Nauczania 2022-2023

Procedury obowiązujące w przedszkolu

PROCEDURA-KONTAKTÓW-Z-RODZICAMI

PROCEDURA-POSTĘPOWANIA-Z-DZIECKIEM-CHORYM

PROCEDURA-PRZYPROWADZANIA-I-ODBIERANIA-DZIECI

STRATEGIA-DZIAŁAŃ-WYCHOWAWCZYCH-I-ZAPOBIEGAWCZYCH

Podstawa programowa z 14 lutego 2017 r.

Ramowy rozkład dnia

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

  • Starszaki

08:00 – 08:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne przy stoliczku – układanie puzzli, planszówki
08:30 – 09:00
Obserwacje wychowanków. Zabawy na powitanie. Czynności sanitarno – higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
09:00 – 09:30
Śniadanie – kształtowanie nawyku kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
09:30 – 11:00
Realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresy edukacji – realizacja PP
11:00 – 11:50
Bezpieczny spacer oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Gdy i zabawy zespołowe na boisku.
11:50 – 12:00
Czynności sanitarno – higieniczne. Zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk.
12:00 – 12:30
Obiad- pogadanki na temat zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków.
12:30 – 13:45
Odpoczynek, zabawy relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej, indywidualna praca z dzieckiem.
13:45 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności sanitarno – higieniczne.
14:00 – 14:15
Podwieczorek
14:15 – 15:00
Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

  • Średniaki

07:30 – 08:45
Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne. Zabawy inspirowane pomysłami dzieci. Obserwacja zachowań wychowanków. Ćwiczenia poranne. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
08:45 – 09:00
Czynności higieniczno- saniterne przed śniadaniem.
09:00 – 09:30
Śniadanie – kształtowanie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
09:30 – 11:45
Realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie edukacji – realizacja podstawy programowej. Zabawy na świeżym powietrzu.
11:45 – 12:00
Czynności higieniczno – sanitarne przed obiadem. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:30
Obiad- pogadanki na temat zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków.
12:30 – 13:45
Zabawy relaksacyjne, słuchanie litertury dziecięcej. Indywidualna praca z dzieckiem. Zajęcia i zabawy rozwijające.
13:45 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczno-sanitarne.
14:00 – 14:15
Podwieczorek-kulturalne spożywanie posiłku
14:15 – 15:00
Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
15:00 – 16:30
Zabawy według inspiracji dzieci. Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

  • Maluchy

07:00 – 08:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy indywidualne.
08:00 – 08:30
Zabawy inspirowane pomysłami dzieci. Rozmowy indywidualne. Obserwacja zachowań wychowanków. Stwarzanie miłej atmosfery w grupie.
08:30 – 08:45
Ćwiczenia poranne. Rozwijanie sprawności dzieci.
08:45 – 09:00
Czynności higieniczno-sanitarne przygotowujące do śniadania.
09:00 – 09:30
Śniadanie- kształtowanie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
09:30 – 11:45
Realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji-realizacja podstawy programowej. Zabawy na świeżym powietrzu.
11:45 – 12:00
Czynności higieniczno-sanitarne przygotowujące do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.
12:00 – 12:30
Obiad- pogadanki na temat zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków.
12:30 – 13:45
Poobiedni odpoczynek: słuchanie literatury dziecięcej i muzyki relaksacyjnej.
13:45 – 14:00
Czynności higieniczno-sanitarne przygotowujące do podwieczorku.
14:00 – 14:15
Podwieczorek – Kultura spożywania posiłków.
14:15 – 15:00
Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy inspirowane przez nauczyciela
15:00 – 16:00
Zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym wg pomysłów dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast