Frankofonia

Jako drugiego języka obcego uczniowie w naszej szkole uczą się  języka francuskiego. W klasach szóstych w ramach dodatkowych
2 godzin tygodniowo przyznanych przez organ prowadzący uczniowie zaczynają naukę, którą kontynuują w klasie siódmej
i ósmej po 4 godziny tygodniowo.

Opis działań związanych z nauką języka francuskiego:

 1. Współpraca z Ambasadą Francji, Przedstawicielstwem Walonii
  i Brukseli w W-wie, Instytutem Francuskim, Aliance Francaise, Uniwersytetem Śląskim, Ośrodkiem Egzaminacyjnym DELF
  w Pszczynie, Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 2. Udział uczniów w Pszczyńskim Festiwalu Współczesnej Piosenki Frankofońskiej.
 3. Przygotowanie uczniów do egzaminu DELF na poziomie A1.
 4. Udział w Powiatowych Obchodach Dnia Frankofonii.
 5. Wyjście do PCK – ulu na projekcję francuskojęzycznego.
 6. Wyjazd na warsztaty językowe do Paryża.
 7. Zajęcia otwarte dla rodziców.
 8. Lekcje promujące naukę języka francuskiego w klasach V.
 9. Współpraca z biblioteką dla nauczycieli – Bibliomobile FLE.
 10. Przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego.
 11. Realizacja innowacji pedagogicznej „Francuski jest łatwy”
  w klasach VI.

2018/2019

VI Pszczyński Festiwal Współczesnej Piosenki Frankofońskiej

Le soirée de Noël en Français w klasie VII

Październikowy wieczór  francuski w klasie VIII

2017/2018

Powiatowy Dzień Frankofonii 2018

Powiatowy Konkurs – J’adore Noel

Zaproszenie do konkursu znajduje się tu <klik>

Dodaj komentarz

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast