WIZYTA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSZCZYNIE

W dniach 30 maja 2023r. i 13 czerwca 2023r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu udali się do Ośrodka Pomocy Społecznej by wspierać w nauce podopiecznych Ośrodka – pomagają w odrabianiu zadań domowych, organizują gry i zabawy.

Serdecznie dziękujemy za udział w w/w wizytach:
Korneli Wyroba, Poli Zaworskiej, Hannie Komander, Justynie Olejarczyk i Wiktorii Zorembskiej.