Egzamin ósmoklasisty

Rok szkolny 2021/2022

 

20220425-e8-jak-radzic-sobie-ze-stresem-egzaminacyjnym

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/materialy/2022/20220425_E8_Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym.pdf

Termin główny

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 14 czerwca  2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r. (środa)  – godz. 9:00

Ważne terminy

  1. do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego
  2. do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
  3. do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  4. do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

E8 Komunikat o dostosowaniach 2022
E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022
E8 EM Komunikat o przyborach 2022 (1)
E8 2022 Informacja o sposobie organizacji(1)

Rok szkolny 2020/2021

2 lipca 2021 r.  – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą  sprawdzić wyniki na koncie ZIU  poprzez login i hasło indywidualne dla każdego ucznia. Loginy i hasła będą  do odebrania w sekretariacie.
9 lipca 2021 r. – wydawanie zaświadczeń CKE o przystąpieniu do egzaminów i jego wynikach.
Wyniki  wydawane będą w sekretariacie w godzinach: 8.00 – 14.00.
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2020/2021
kliknij, aby przeczytać

Informatory na temat przeprowadzanych egzaminów z poszczególnych przedmiotów wraz z aneksem dotyczącym wymagań w  roku 2021 ze strony CKE 

Przykładowe arkusze z poszczególnych przedmiotów ze strony CKE

Arkusze z próbnych egzaminów CKE z poprzednich lat – przykładowe arkusze 2018, 
arkusze próbne 2020.

Arkusze z egzaminów CKE 2020 – arkusze egzaminacyjne 2020.

Zestawy zadań powtórkowych ze strony CKE – zestawy zadań powtórkowych.

Filmy o egzaminie z poszczególnych przedmiotów ze strony CKE – materiały i filmy. 

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Informacja Dyrektora CKE o materiałach i przyborach, z których można korzystać na egzaminie.

Komunikat Dyrektora CKE o sposobów dostosowania warunków i form egzaminu w roku 2021.

 

Drogi Uczniu zaglądnij do zakładki /Strefa rodzica/Ósmoklasista/ znajdziesz tam informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i dotyczące egzaminu po klasie ósmej – Informacje dotyczące rekrutacji i egzaminu z zakładki Strefa rodzica/Ósmoklasista.

Egzamin ósmoklasisty – film ze strony MEN –

 

Informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – egzamin ósmoklasisty

Rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyujnej – kliknij, aby przeczytać.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – kliknij.

Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie szkoły podstawowej nie przystępują do ogólnopolskiego sprawdzianu zewnętrznego dla szóstoklasistów. 

Warto jednak się sprawdzić:

Materiały dla uczniów i nauczycieli – testy CKE

Przykłady testów klik –  klik

Arkusz próbnego sprawdzianu OKE

Arkusze sprawdzianu zewnętrznego z lat 2002 – 2015

Przykłady testów- kliknij – testy CKE;          kliknij – testy on- line

Przykładowe testy i nagrania do części z języka angielskiego – kliknij

Zachęcamy uczniów do korzystania ze strony sprawdzian.net.pl. do otwierania dokumentów potrzebny jest program Adobe Reader – czytnik plików PDF. Można go pobrać tutaj.

WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W NASZEJ SZKOLE W POPRZEDNICH LATACH

Wyniki sprawdzianu w naszej szkole w latach 2002 – 2014

Wyniki sprawdzianu 2016

Część I – język polski, matematyka

  Średni wynik Łatwość
język polski matematyka
Województwo 61,1% 69,5% 52,2%
Powiat 61,3% 68,3% 53,7%
Gmina 59,5% 67,2% 51,2%
Szkoła 55,0% 60,4% 49,1%
Klasa A 48,6% 57% 40%
Klasa B 60,2% 63% 57%

Część II – język angielski

Województwo 71,49%
Powiat 70,25%
Gmina 70,11%
Szkoła 69,53%
Klasa A 60,74%
Klasa B 77,48%
Wyniki sprawdzianu 2015      

Część I – język polski, matematyka

 

Średni wynik

Łatwość

język polski

matematyka

Województwo

65,8%

72,4%

58,8%

Powiat

66,2%

71,5%

60,7%

Gmina

66,2%

70,3%

62,0%

Szkoła

68,1%

70,3%

65,6%

Klasa A

74,4%

72,3%

76,6%

Klasa B

63,0%

68,8%

56,9%


Część II –
język angielski

Województwo

78,28%

Powiat

77,44%

Gmina

77,04%

Szkoła

71,49%

Klasa A

74,47%

Klasa B

69,13%

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast