Pracownicy

 Nauczyciele pracujący w szkole w  roku szkolnym 2020/2021:

 • Jolanta Rudka                                dyrektor
 • Karolina Zioło                               wicedyrektor,                                                                                                                    informatyka,  technika
 • Alina Bałuch                                   wicedyrektor, wychowanie                                                                                       przedszkolne
 • Justyna Puchalik     edukacja wczesnoszkolna – II a,
                                                                 justyna.puchalik@zsppiasek.pl
 • Beata Goleń – Świgoń               edukacja wczesnoszkolna – II b                                                                                 beata.golen.swigon@zsppiasek.pl
 • Mariola Mańka                             edukacja wczesnoszkolna – III a,                                                                               matematyka                                                                                                                       mariola.manka@zsppiasek.pl
 • Aleksandra Skapczyk                edukacja wczesnoszkolna – III b,                                                                             historia                                                                                                                                 aleksandra.skapczyk@zsppiasek.pl
 • Agnieszka Tużnik                        edukacja wczesnoszkolna – III c                                                                                 agnieszka.tuznik@zsppiasek.pl
 • Beata Skrzypiec                           edukacja wczesnoszkolna –  I a,                                                                           zajęcia z terapii pedagogicznej                                                                                beata.skrzypiec@zsppiasek.pl
 • Karina Głowacka – Bieszczad     edukacja wczesnoszkolna I c,
  technika                                  karina.glowacka.bieszczad@zsppiasek.pl
 • Aldona Czarnuch – Szłapa      edukacja wczesnoszkolna I b                                                                                 aldona.czarnuch.szlapa@zsppiasek.pl
 •  Joanna Kukla                                 wychowawca VII a, muzyka,                     plastyka                                             joanna.kukla@zsppiasek.pl
 • Barbara  Kudela                            wychowawca VII b, język angielski                                                                        barbara.kudela@zsppiasek.pl
 • Elżbieta Sobiech                            wychowawca VII c, wychowanie                                                                             fizyczne,                                                                                                                               elzbieta.sobiech@zsppiasek.pl
 • Barbara Wardziak                      wychowawca VI a  język polski,                                                                              religia, tyflopedagog, surdopedagog                                                                 barbara.wardziak@zsppiasek.pl       
 • Katarzyna Zioło                            język polski,  wychowawca VIII a                                                                            katarzyna.ziolo@zsppiasek.pl
 • Barbara Szymura-Trębacz       wychowawca IV a, język polski,            historia                          barbara.szymura.trebacz@zsppiasek.pl
 • Gabriela Kitrasiewicz             wychowawca IV b, nauczyciel                    wspomagający, specjalista    gabriela.kitrasiewicz@zsppiasek.pl
 • Natalia Gongor                              historia, wos, wychowawca V                                                                                natalia.gongor@zsppiasek.pl
 • Anna Ryba                                       matematyka                                                                                                                    anna.ryba@zsppiasek.pl      
 • Sylwia Piech-Hennek                matematyka                                                                                                                      sylwia.piech.hennek@zsppiasek.pl
 • Katarzyna Bilek                             przyroda,   geografia                                                                                                      katarzyna.bilek@zsppiasek.pl              
 • Katarzyna Jaroszek                    wychowawca IV c, język angielski                                                                       katarzyna.jaroszek@zsppiasek.pl
 • Jolanta Świerzy                             język angielski                                                                                                                  jolanta.swierzy@zsppiasek.pl
 • Bogusława Widera                     język angielski                                                                                                                   bogusława.widera@zsppiasek.pl
 • Beata Folek                                      język francuski                                                                                                                beata.folek@zsppiasek.pl
 • Małgorzata Stalmach                język niemiecki                                                                                                                malgorzata.stalmach@zsppiasek.pl
 • Aleksandra Furman                    chemia                                                                                                                                  aleksandra.furman@zsppiasek.pl
 • Krystyna Kepke                            wychowawca VI d, matematyka, fizyka,                                                  krystyna.kepke@zsppiasek.pl
 • Sebastian Kamiński                    wychowanie fizyczne,                                                                                                  sebastian.kaminski@zsppiasek.pl 
 • Mateusz Bałuch                           wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy                                           mateusz.baluch@zsppiasek.pl      
 • Tomasz Marcinkiewicz             wychowawca VI b, informatyka, fizyka                                                tomasz.marcinkiewicz@zsppiasek.pl
 • Mariola Pastuszka                      wychowawca VIII b,  biologia, edukacja regionalna, tyflopedagog, surdopedagog,                                                                                            mariola.pastuszka@zsppiasek.pl        
 • Barbara Bułhak                             wychowawca świetlicy, zajęcia              specjalistyczne, wychowanie do życia   w rodzinie                                                                                                      barbara.bulhak@zsppiasek.pl
 • Ewa Janeczek                                wychowawca świetlicy                                                                                               ewa.janeczek@zsppiasek.pl
 • Danuta Fastnacht                       psycholog                                                                                                                           danuta.fastnacht@zsppiasek.pl
 • Mariola Jaworska                       pedagog,  zajęcia specjalistyczne                                                                           mariola.jaworska@zsppiasek.pl
 • Elżbieta Kuczma                         nauczyciel wspierający                                                                                                elzbieta.kuczma@zsppiasek.pl
 • Anna Homa                                   nauczyciel wspierający
                                                                anna.homa@zsppiasek.pl
 • Ewa Wala                                        logopeda                                                                                                                              ewa.wala@zsppiasek.pl
 • Magdalena Szymczak              nauczyciel  bibliotekarz, zajęcia              specjalistyczne                             magdalena.szymczak@zsppiasek.pl
 • Gabriela Wiencek                      nauczyciel doradca zawodowy                                                                              gabriela.wiencek@zsppiasek.pl
 • Dorota Pawełek                         wychowawca Vc   nauczyciel wspierający, zajęcia specjalistyczne,                                                                                                                                 dorota.blakala@zsppiasek.pl
 • Agnieszka Pocielej                    nauczyciel wspierający,  surdopedagog                             agnieszka.pocielej@zsppiasek.pl
 • Marta Kiecok                              nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                               specjalistyczne                                                                                                                 marta.kiecok@zsppiasek.pl
 • Zofia Lorens                                 nauczyciel wspierający, zajęcia                                                                               specjalistyczne                                                                                                                 zofia.lorens@zsppiasek.pl
 • Rafał Biela                                     edukacja dla bezpieczeństwa                                                                                 rafal.biela@zsppiasek.pl
 • Barbara Pyclik                             religia, wychowanie do życia w                                                                               rodzinie                                                                                                                                barbara.pyclik@zsppiasek.pl
 • ks. Bogusław Świech                religia                                                                                                                                    boguslaw.swiech@zsppiasek.pl
 • Maria Lasek                                   religia                                                                                                                                    maria.lasek@zsppiasek.pl

Pracownicy administracji i obsługi:

W sekretariacie pracuje Pani – Katarzyna Bernard, Justyna Kojzarek

O klucze i otocznie szkoły dba Pani Janina Nowotyńska.

Pan Janusz Kania usuwa usterki w budynkach i na podwórku w  oraz dba o sprzęty.

Posiłki przygotowują Panie – Barbara Jaros,  Bożena Grabowska, Elżbieta Puda, Halina Wybrańczyk

Pani Sylwia Malcharek układa jadłospisy i dba o zaopatrzenie kuchni.

O czystość w szkole dbają Panie –  Bogumiła Staroń,  Grażyna Bielecka, Joanna Pękała,  Ilona Pęszor, Anna Zakrzewska

Pielęgniarka szkolna Pani Irena Przybylska

 

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast