Archiwa tagu: EFS

Internetowe Centrum Multimedialne

efs

W grudniu 2007 roku nasza szkoła otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (sala nr 10).
Internetowe Centrum zostało zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe elementy Centrum Internetowego:

  • Komputery stacje robocze – 4 szt.
  • Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP LaserJet – 1 szt.

Wyposażenie pracowni będzie wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktyczno-wychowawczych.

Pracownia Komputerowa z EFS

W grudniu 2005 roku nasza szkoła otrzymała PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ (sala nr 6).
Pracownia została zakupiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

efs

Podstawowe elementy PRACOWNI to:

  • Komputer serwer – szt. 1
  • Komputery stacje robocze – szt. 10
  • Komputer przenośny – szt. 1
  • Wideoprojektor – szt. 1
  • Skaner – szt. 1
  • Sieciowa drukarka laserowa – szt. 1

Wyposażenie pracowni będzie wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktyczno-wychowawczych.