Rekrutacja uzupełniajaca na wolne miejsca w przedszkolu w piasku

Od dnia 11 czerwca od godziny 13:00 do dnia 12 czerwca do godziny 20:00 rejestracja w systemie na wolne miejsca w Przedszkolu w Piasku.

link dla rodziców do rejestracji:

https://uzupelniajaca-przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Od 11 czerwca od godziny 13:00 do 13 czerwca do godziny 15:00 złożenie w sekretariacie szkoły wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych