Czytanie na polanie 2024

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnego czytania w ramach Międzynarodowej akcji czytelniczej Czytanie na Polanie. Akcja odbędzie się 11 i 12 czerwca.

Na czym polega akcja:

  • placówka organizuje akcję czytelniczą na świeżym powietrzu,
  • uczniowie przychodzą tego dnia z kocami /i/ lub poduszkami,
  • dzieci przynoszą książki, komiksy, które lubią i chętnie czytają,
  • zorganizowanie przestrzeni czytelniczej w wybranym miejscu na zewnątrz.

W ramach akcji, poza głośnym czytaniem i innymi aktywnościami, należy przeprowadzić z uczestnikami dyskusję na temat przeczytanych tekstów.

Wizualizacja cząsteczek

Klasa 7b i 7c w ramach lekcji chemii przygotowała wizualizację następujących cząsteczek chemicznych:
⦁ Wodorotlenków sodu i magnezu

⦁ Tlenku siarki (IV)

⦁ Tlenku węgla (II) i wody

⦁ Tlenu i tlenku azotu (II)

Wizualizacja cząsteczek związków chemicznych jest niezbędna przy nauczaniu chemii, pozwala na graficzne przedstawienie przestrzennej geometrii cząsteczki i lepsze zrozumienie przez uczniów reakcji chemicznych.
Aleksandra Furman