Archiwa tagu: Szkoła z klasą

Pocztówkowe gesty solidarności

„Solidarność. Podaj dalej!”

Nasza szkoła po raz trzeci przystąpiła do programu europejskiego „Solidarność. Podaj dalej!”. Pomysł wysyłania pocztówek z przekazem solidarności narodził się we Francji, skąd idea „wiadomości w butelce” rozszerzyła się na kraje partnerskie: Chorwację, Hiszpanię, Polskę (za organizację akcji w naszym kraju odpowiada Fundacja Szkoła z Klasą). W tym roku do programu dołączyła także młodzież z Włoch i Słowenii.

Zanim nasi uczniowie przystąpili do pisania krótkich wiadomości, przyglądali się zdjęciom, zwracali uwagę na ważne elementy wizualne. Podczas lekcji zdalnych mówili o wrażeniach, skojarzeniach, jakie budzi w nich dana fotografia. Poruszali tematy związane z ekologią, zdrowiem psychicznym, różnorodnością i przyjaźniami międzykulturowymi, podróżowaniem, wolnością i jej granicami, dzieciństwem w mieście, potrzebą uczenia się przez całe życie. Tuż po powrocie do szkoły własnoręcznie wypisali pocztówki, które z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja) zostały wysłane do losowo wybranych adresatów. Wśród odbiorców kartek znaleźli się uczniowie i nauczyciele pobliskich szkół, mieszkańcy naszej gminy, przedsiębiorcy, burmistrzowie okolicznych miast, przedstawiciele oświaty i instytucji kulturalnych.

Zapisując swoje przemyślenia, młodzi ludzie starają się pobudzać nieznajomych do refleksji na temat różnych form dyskryminacji. Nie wiedzą, kto nawiąże dialog i odpowie na ich wiadomość, ale mają przekonanie, że warto poddawać próbie samego siebie i uczyć się stawiać czoło własnym uprzedzeniom. Siła tkwi przecież w równości i różnorodności!

SZKOŁA Z KLASĄ – PODSUMOWANIE III ETAPU

W tym roku szkolnym nietypowo,  nie udało się przeprowadzić IV etapu programu Szkoła z Klasą.  Obecna edycja została przedłużona do końca listopada 2020 roku.  III etap programu zakończyliśmy na wygenerowaniu działań, które chcemy przeprowadzić w naszej szkole. Po długich rozmowach wybraliśmy do realizacji następujące działania:

1.Stworzenie kącika relaksu, tzn. „Strefy ucznia”
Pierwszym krokiem, który pozwoli nam osiągnąć ten cel, będzie pozyskanie funduszy. W związku z tym planujemy organizować „Środowe co nieco” (kiermasz ciast, owoców odbywający się w co drugą środę) oraz zredagować pisma w celu pozyskania sponsorów wraz z wizualizacją i wyceną wyposażenia. Planujemy przeprowadzić także warsztaty z szycia poduszek (cykl kilku spotkań, w trakcie których uczniowie stworzą własne poduszki, które stanowić będą ważny dekoracyjny i komfortowy element wystroju „Strefy ucznia”) i spotkanie „Zielono wkoło” (spotkanie chętnych rodziców, dziadków, dzieci,  podczas którego będziemy przesadzać rośliny przyniesione przez nich samych. Kwiatki te wpłyną pozytywnie na zdrowie i samopoczucie osób przebywających w „Strefie ucznia”).

2. Upowszechnianie zasad savoir-vivre’u 
W ramach realizacji tego działania planujemy stworzyć: broszurki, gry planszowe i w aplikacjach online, plakaty, filmiki oraz prezentacje multimedialne promujące kulturalne i koleżeńskie zachowania.

Za III etap nasza szkoła otrzymała wyróżnienie- kolejną Dobrą Praktykę.

dobra praktyka

Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym z zapałem i nową energią podejmiemy się realizacji wybranych działań.

Marta Kiecok

Środowe co nieco

W ramach projektu Szkoła z Klasą  od jutra, w co drugą środę odbywać się będzie  w naszej szkole kiermasz słodkości -„Środowe co nieco”.

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców do zakupu przygotowanych ciast.

Zebrane pieniądze w całości przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia  do nowo powstającej „Strefy ucznia”.

IMG_20200310_145502_resized_20200310_025832906

 

SZKOŁA Z KLASĄ

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w programie „Szkoła z Klasą”. Po dłuższych dyskusjach wybraliśmy obszar Bezpieczeństwo i Zaufanie. Wszyscy zaangażowani w projekt nauczyciele, uczniowie i rodzice stwierdzili, że w tym obszarze mamy wiele do zrobienia.

Na przełomie grudnia i stycznia przeprowadziliśmy badanie potrzeb, dzięki któremu uzyskaliśmy istotne informacje do dalszego działania. Z analizy zebranych wiadomości wynika, że:

– uczniowie mają potrzebę dokonania zmiany w obszarze: kultura osobista społeczności szkolnej, przeszkadzają im głównie wulgaryzmy, krzyki, brak stosowania podstawowych zwrotów grzecznościowych: „dziękuję”, „dzień dobry”, „przepraszam”, niedbanie o swoją przestrzeń – śmiecenie i niszczenie szkolnego mienia;

– dzieci i młodzież zauważają, że kultura osobista danego ucznia przekłada się na poczucie bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie będący na bakier z kulturą często zachowują się niestosownie, biją innych, popychają, taranują, spychają ze schodów, rzucają pufami i wyzywają;

– uczniowie mają potrzebę stworzenia dla siebie kącika – „Strefy ucznia”, gdzie czuliby się komfortowo (wielkie pufy, kanapy, poduszki, koce, dywan) i spędzaliby ciekawie przerwę, m.in. czytając książki, grając w różne gry, malując i rysując po ścianach;

Za drugi etap czyli przeprowadzenie diagnozy potrzeb i analizę jej wyników otrzymaliśmy wyróżnienie – Dobrą praktykę.BeFunky-collage (1)

 

 

 

Jesteśmy wśród 40 najlepszych

 

Miło mi poinformować, że autorski projekt edukacyjny Daisy Hochberg – perła z Pszczyny” opracowany przez Barbarę Wardziak otrzymał grant Fundacji „Szkoła z klasą” w ramach programu – Edukacja – inspiracja.
Listę wybranych przez  ekspertów projektów można zobaczyć pod linkem – klik.
Program Edukacja Inspiracja jest organizowany przez Fundację Szkoła z Klasą i Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, która również go finansuje.

 

Solidarność. Podaj Dalej!

Już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w europejskim projekcie „Solidarność. Podaj dalej!”
Uczniowie klas V, VI i VII uczestniczyli w warsztatach
z analizy obrazu oraz warsztatach pisarskich, które realizowane były na lekcjach języka polskiego. Wspólnie z nauczycielami analizowali fotografie, które dotyczyły dyskryminacji, wielokulturowości,
a także  tolerancji i solidarności.
Uczniowie tworzyli wiadomości na pocztówkach z  wybranym przez siebie zdjęciem.

21 marca, czyli w Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, wiadomości zostały wysłane do Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie, Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie oraz Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę solidarności
i tolerancji oraz zachęcenie odbiorców,
aby odpowiedzieli na wiadomości, które otrzymali.

 

soli

IMAG3638

IMAG3636

IMAG3650

IMAG3677

 

20190319_125327

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie działań w programie Szkoła z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2017/2018

Po badaniu ankietowym za pomocą arkuszy Google jako zespół nauczycieli realizujących program wybraliśmy obszar DOBRE RELACJE. Z wypowiedzi większości uczniów wynikało bowiem jasno, że są oni spragnieni więzi, dostrzegliśmy też potrzebę wzmacniania dobrych relacji między pokoleniami.
W ramach realizacji programu zaplanowaliśmy trzy działania: organizację zabaw, gier i konkurencji sportowych przez starszych uczniów (klasy 6-7) dla dzieci i rodziców podczas Pikniku Rodzinnego (19 maja); występy teatralne klas 4 dla klas młodszych i przedszkolaków, a także podopiecznych pobliskiego Domu Kulejących Aniołów w Piasku (18 i 19 czerwca); Dzień Przedsiębiorczości, który miał być okazją do pokazania zaradności i umiejętności pracy w grupie (20 czerwca).
Wnioski po pierwszym działaniu: Uczniowie klas starszych pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji, poważnie podeszli do powierzonych im zadań, skompletowali wcześniej bazę pomocnych rzeczy, czuwali nad przeprowadzeniem konkurencji w czasie, zachęcali do udziału w konkurencjach. Dzięki temu ćwiczyli się w sumienności i odpowiedzialnym traktowaniu powierzonych im zadań, a także nabywali kompetencji interpersonalnych.
Wnioski po drugim działaniu: Uczniowie klas czwartych chętnie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym Księżniczka na ziarnku grochu, do którego przygotowywali się przez cały rok szkolny. Każdy uczeń mógł się zaangażować, nawet jeśli nie zdradzał talentów aktorskich; aby zaprezentować sztukę, potrzebne były bowiem dodatkowo umiejętności muzyczne, plastyczne czy zdolność szybkiego korzystania z technologii informacyjnej. Dało się zauważyć, że wspólny cel – występ pod koniec roku szkolnego – jednoczył uczniów, pomagał w planowaniu pracy i mobilizował każdą klasę do jak najlepszego zaprezentowania się. Lekcje przygotowawcze były też okazją do działań twórczych i sprzyjały dobrej zabawie. Występ przed gronem podopiecznych Domu Kulejących Aniołów i ich opiekunami stanowił dla uczniów klasy 4c nie lada wyzwanie, jednak nasi aktorzy poradzili sobie znakomicie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wydarzenie to uświetnił też taniec uczniów klasy 1b. Natomiast uczniowie klasy 4a występowali najpierw przed grupą naszych przedszkolaków, by później od razu odegrać sztukę przed uczniami klasy 1a. Oba występy były wyjątkowo udane! W przygotowanie dekoracji, rekwizytów czy strojów włączyli się także rodzice. Całe działanie oceniam bardzo dobrze, sprzyjało ono bowiem integracji uczniów między sobą, z nauczycielem, a także starszych uczniów z młodszymi i dziećmi z przedszkola, ponadto umocniło współpracę z najbliższymi sąsiadami z Domu Kulejących Aniołów i uwrażliwiało na potrzeby innych. Nieoceniona okazała się także pomoc rodziców.
Wnioski po trzecim działaniu: Dzień Przedsiębiorczości dla klas 4-7 okazał się strzałem w dziesiątkę! Teren wokół szkoły zamienił się w wielkie targowisko. Uczniowie mogli nabywać podstaw przedsiębiorczości, reklamując swój biznes i świadcząc przygotowane przez siebie usługi. Byli bardzo pomysłowi, powstało aż 17 stoisk. Zespoły klasowe, choć mogły wystawiać kilka stoisk, zbierały tzw. złote szkolne na wspólne konto klasy; obowiązywała rotacja stanowisk – sprzedawcy stawali się też klientami i na przemian, ale pod jednym warunkiem: nie można było wydawać szkolnej waluty na biznes prowadzony przez kolegów ze swojej klasy. Wśród klientów nie zbrakło obsługi szkoły, przedszkolaków, uczniów klas 1-3, nauczycieli (pięknie było współpracować ze sobą w tym przedsięwzięciu), a nawet rodziców. Było to prawdziwe święto całego naszego zespołu!
Do edycji programu przystąpiło trzech pracowników szkoły: Patrycja Deja, Mariola Pastuszka i Barbara Wardziak (koordynator). Pomoc okazała również większość nauczycieli i pracowników obsługi. Koordynatorka projektu współpracowała z Radą Rodziców i Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
Zespół pracował od połowy października do końca czerwca, odbyły się cztery spotkania. Każde ze spotkań było szczegółowo opisywane na platformie programu przez koordynatorkę. Pod koniec lipca nasza szkoła otrzymała Certyfikat 2.0 i tytuł Szkoły z Klasą 2.0 za pracę w roku szkolnym 2017/2018.

Dzień Przedsiębiorczości

W środę teren wokół szkoły zamienił się w wielkie targowisko. Podstaw przedsiębiorczości uczniowie mogli nabywać, reklamując swój biznes i świadcząc przygotowane przez siebie usługi w szkolnej zabawie. W ten sposób obchodziliśmy Dzień Przedsiębiorczości. Uczniowie byli bardzo pomysłowi, powstało aż 15 stoisk. Najwięcej złotych szkolnych zarobiła klasa 7a.

bańki ciastka
ciastka2 eliksiry gluty longboard loteria praliny przedszkolaki przedszkolaki2 rowery siłowanie sklepik zoo