Archiwa tagu: święto

Międzynarodowy Dzień Głuchych i języka migowego

Międzynarodowy Dzień Głuchych (Międzynarodowy Dzień Niesłyszących) jest świętem obchodzonym corocznie w ostatnią niedzielę września. W tym roku przypada więc na dzień 25 września. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi polityków, władz i społeczeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają.

Symbolem Głuchych jest motyl, najczęściej koloru niebieskiego, gdyż motyle są głuche. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i piękno PJM (Polskiego Języka Migowego), a trzepot skrzydeł odzwierciedla jego dynamikę i szybkość. Jest to ogólnie przyjęty, międzynarodowy znak Głuchych. Natomiast przyjętym kolorem symbolizujących Głuchych jest turkus. Kolor turkusowy jest symbolem zaufania, nadziei i wiary w siebie i innych ludzi.

Głuchoniemy jest to pojęcie przestarzałe i obraźliwe. Głusi są pozbawieni zmysłu słuchu, ale nie są niemi, ponieważ mają swój język, a jest nim JĘZYK MIGOWY. Każdy kraj ma swój własny język migowy. Obecnie używa się około 200–300 języków migowych!

Polski język migowy (PJM) jest to naturalny język Głuchych, który przechodził z pokolenia na pokolenie. Jest to język wizualno – przestrzenny, a więc przez sprawny zmysł, jakim jest wzrok, dziecko nabywa go szybko i naturalnie.

A tutaj wywiad z Iwoną Cichosz (aktorka, tłumacz języka migowego. działaczka społeczna, Miss Świata Głuchych 2016). Opowiada w nim o językach migowych, o faktach i mitach na temat Głuchych i nauczy nas paru podstawowych znaków migowych w PJM. Wywiad

Zachęcamy do odczytania kilku zagadek, powodzenia! Zagadki klik

A na koniec Hymn Niesłyszących Hymn 2020

W wpisie wykorzystano materiały pary emce.kwadrat oraz OWR nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Monika Kubicka, Agnieszka Pocielej

Święto Narodowe

„Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, niepodległość i wolność narodu,   dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, niniejszą  konstytucję uchwalamy”

                                     /Konstytucja  3 Maja 1791/

29 kwietnia odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona 225 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej znanej dziś pod nazwą Konstytucji 3 Maja.

Przygotowano montaż słowno – muzyczny, który miał na celu wprowadzenie naszych uczniów w świat historii i kultury własnej ojczyzny. Miał uświadomić im, że decyzje kiedyś podjęte mają konsekwencje do dziś.

Fotor_146210947567090

Fotor_146210965637653

 

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie!

28 października nasza szkoła otrzymała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jesteśmy 354 szkołą na Śląsku, która otrzymała taki Certyfikat.
Do programu Szkoły Promującej Zdrowie przystąpiliśmy we wrześniu 2013 roku. Działania przed przystąpieniem do programu, jak i w trakcie jego trwania, skupiają się na promocji zdrowego stylu życia, edukacji żywieniowej dzieci oraz zachęceniu dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Podczas wręczenia Certyfikatu przybyli goście mogli obejrzeć program artystyczny, który przygotowali uczniowie naszej szkoły. Uczniowie śpiewali, tańczyli a także mogliśmy obejrzeć inscenizację wiersza Tuwima „Rzepkę” przygotowaną przez uczniów klasy II a.
Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie akademii.
PA273198
Zapraszamy do galerii.  Klik