Archiwa tagu: sprawdzian

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej już za nami

3 kwietnia odbył się sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Każdego roku taki sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzian trwał 60 minut. Uczniowie mogli w nim uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 41 uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku, w tym 19 dziewcząt oraz 22 chłopców.

A tak wyglądały ostatnie chwile przed sprawdzianem:

Zewnętrzny sprawdzian kompetencji po klasie szóstej

12 kwietnia uczniowie naszej szkoły pisali zewnętrzny sprawdzian kompetencji po klasie szóstej. Uczniowie mogli maksymalnie otrzymać 40 pkt za rozwiązanie wszystkich zadań.

Średnia punktów na poszczególnych szczeblach wynosiła:

  • centralnym 26,6 pkt
  • wojewódzkim 26,17 pkt
  • powiatowym 27,07 pkt
  • gminnym 27,91 pkt

Średnia punktów w naszej szkole wyniosła 29,46 pkt a średnia klas:

  • 6a 28,5 pkt
  • 6b 30,42 pkt