Archiwa tagu: Pedagog specjalny

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz walkę z dyskryminacją. Chodzi o promowanie równouprawnienia i włączenia społecznego tych osób, które są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i zasługują na równe traktowanie i szanse.
W tym dniu, zastanówmy się – jak MY – jako osoby, traktujemy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny oraz czy jesteśmy w stanie coś zmienić…

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji

Prezentacja Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością

Przygotowali pedagodzy specjalni:

Anna Homa, Monika Kubicka

Czy więzi rodzicielskie mogą być zbyt silne?

Ten krótki film wyjaśnia, jak ważna jest więź rodzica z dzieckiem. Zachęcamy do obejrzenia!

Wielka moc – animacja

Rodzic/opiekun jest najważniejszą osobą w życiu dziecka. Animacja „Wielka Moc” to cenna lekcja dla każdego rodzica!

Od relacji z rodzicami zależą relacje z innymi ludźmi i umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie. Animacja ta pokazuje, jak ważni dla dziecka są rodzice i jak wiele może mu dać ich obecność.
Animacja kończy się słowami: „Twoja obecność oraz dostępność emocjonalna w życiu dziecka pomaga mu nabrać pewności, że poradzi sobie w świecie, a kiedy będzie potrzebowało, poprosi kogoś o pomoc. Jesteś większy, mądrzejszy i silniejszy, a wielka moc to wielka odpowiedzialność”. Bycie rodzicem to ogromna odpowiedzialność – to od rodzica zależy, jakim człowiekiem będzie jego dziecko w przyszłości. Słuchanie dziecka, bycie otwartym na jego potrzeby, reagowanie i wspieranie to podstawy więzi, która zaprocentuje w przyszłości.

Pedagodzy specjalni:

Anna Homa, Monika Kubicka

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresja. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja w liczbach

Depresja to choroba, a nie gorszy dzień. Zobacz, dlaczego nie wolno jej bagatelizować.

Jakie są konsekwencje nieleczonej depresji? Zobacz, to naprawdę poważne sytuacje

 Kiedy udać się do specjalisty? Zobacz, co powinno nas zaniepokoić. Nie warto zwlekać z udaniem się po pomoc

Czego nie mówić osobie w depresji? A co powiedzieć, aby mądrze ją wesprzeć?

Jak zapobiegać depresji? Co możemy zrobić, aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko obniżenia nastroju lub zachorowania na depresję

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

Materiały Fundacji Dbam o Mój Zasięg 

Przygotowali pedagodzy specjalni Monika Kubicka, Anna Homa

Dzień Bezpiecznego Internetu

6 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku a świętowany jest na całym świecie.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Młodym ludziom wydaje się, że w internecie mogą wszystko. Kiedy zostawiasz ślad cyfrowy? Za każdym razem, kiedy korzystasz z internetu. Gdy logujesz się do serwisów społecznościowych, piszesz e-mail, używasz komunikatora, wyszukujesz informacje, klikasz w reklamy, grasz w gry, używasz systemów płatności itd. Już samo podłączenie do sieci sprawia, że można Cię w taki czy inny sposób namierzyć. Zachęcamy do zaznajomienia się z publikacją „(Nie)Widzialne ślady online”.

Dla rodziców i nauczycieli mamy poradnik przygotowany przez Centrum Informacji Konsumenckiej „Klikam z głową”.  Poradnik nie tylko opisuje zagrożenia czekające na użytkowników nowoczesnych technologii, ale również przedstawia sposoby reagowania na te zagrożenia. Materiały zawarte w publikacji są idealnym punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą.

Pedagodzy specjalni: Monika Kubicka, Anna Homa

Bezpieczne Ferie

    Od 29 stycznia rozpoczną  się ferie zimowe. Mimo że na zewnątrz brakuje śniegu, podczas zimowego wypoczynku – bez względu na pogodę – trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat bezpiecznych ferii zimowych.

Ważne numery alarmowe:

– POLICJA – 997
– STRAŻ POŻARNA – 998
– POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
– TELEFON ALARMOWY SŁUŻB – 112

Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

Pedagodzy specjalni: Monika Kubicka, Anna Homa

Odporność psychiczna dzieci

Czym właściwie jest odporność psychiczna? Jest to zdolność człowieka do radzenia sobie z napotkanym problemem. To podstawowa zdolność człowieka i wykształca się u wszystkich dzieci. Duże znaczenia dla jej rozwoju ma stabilny dorosły, z którym dziecko może nawiązać bliską relację, która będzie modelem postaw i zachowań sprzyjających przyszłej sile i odporności psychicznej.

Zdaniem psychologów o tym, czy dziecko będzie miało wysoki
poziom odporności psychicznej, decyduje po pierwsze jego wiara i ufność w otaczających je ludzi, wiara, że jest kochane i zawsze może liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach. Po drugie jest to przekonanie, że zakładane przez dziecko cele są możliwe do osiągnięcia pomimo przeszkód, które mogą się pojawić na drodze dochodzenia do nich. Po trzecie to poczucie własnej wartości, które kształtuje się między innymi przez oceny innych ludzi. Wysoka samoocena i wysokie poczucie własnej skuteczności chronią dziecko przez negatywnymi skutkami działania różnych czynników ryzyka.

Według teorii odporności psychicznej Grotberg na odporność składają się trzy elementy: Ja mam, ja jestem i ja potrafię.

Kategoria ja mam obejmuje zewnętrzne zasoby będące źródłem wsparcia dla dziecka, sprzyjające rozwojowi jego odporności psychicznej. Kategoria ja jestem obejmuje wewnętrzne cechy dziecka, które czynią je silnym i są zasobami wzmacniającymi. Mieszczą się tutaj osobowe cechy dziecka: uczucia, postawy, przekonania. Natomiast kategoria ja potrafię opisuje kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne dziecka. Kompetencje te tworzą się w kontaktach z innymi w najbliższym otoczeniu. Poniższa tabela szczegółowo opisuje poszczególne kategorie.

Dorośli, którzy wspierają rozwój odporności, dbają o to, by dziecko czuło się bezpiecznie w rodzinie czy w szkole. Pozwalają im na niezależność, autonomię, odpowiedzialność, empatię i altruizm. Zachęcają do pokładania nadziei, okazywania wiary i zaufania w różnych sytuacjach oraz w relacjach z ludźmi. Dają dzieciom przykład jak komunikować się z innymi, rozwiązywać problemy, radzić sobie z negatywnymi sądami, emocjami i zachowaniami. Dzieci potrzebują tych umiejętności i źródeł, gdy stają naprzeciw wielu zwykłym, a czasami niezwykłym kryzysom. Rodzice i opiekunowie są systemem najbliższym dziecku i wobec tego odgrywają znaczącą rolę w rozwoju odporności psychicznej.

Pedagodzy specjalni Anna Homa, Monika Kubicka