Archiwa tagu: ogłoszenie

Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole

Zapraszamy rodziców uczniów, którzy rozpoczynają naukę w  naszej szkole,  w roku szkolnym 2014/2015 na spotkanie informacyjne. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 16 czerwca, o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.                                                                                 

Wyprawka szkolna

Informujemy, że w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom można  skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Pomoc dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 539,00 zł netto na osobę.

Dla uczniów klas II i III kwota kwota dofinansowania – 225 zł                       dla uczniów klas VI – 325 zł

Dofinansowanie może nastąpić po złożeniu wniosków wraz ze stosownymi załącznikami oraz dowodem zakupów podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon).

Dofinansowanie  dotyczy również uczniów przekraczających w/w kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do wniosku należy wówczas dołączyć uzasadnienie.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje również uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków – 05.09.2014 r.

Informacje dla rodziców dzieci z naszego przedszkola

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały od 1 września 2014 r. do PP 17 w ZSP w Piasku proszeni są o podpisywanie umów cywilno – prawnych od 2 do 13 czerwca w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00. Prosimy o zabranie dowodu osobistego.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Przedszkole w Piasku w bieżącym roku czynne będzie od 1 – 11 lipca ze względu na prace remontowe.

Karta zgłoszenia lipiec’14

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

J. Rudka