Archiwa tagu: Marian Marekwia

Barbórka w „Kaniówce”

HPIM4449Od wieków Śląsk związany jest z górnictwem. Górnictwo rud, szczególnie ołowiu, cynku, srebra i żelaza, sięga na Górnym Śląsku wczesnego średniowiecza. W połowie XVIII wieku zaczęło rozwijać się wydobycie węgla kamiennego.

Praca na kopalni jest bardzo niebezpieczna, dlatego górnicy świętują dnia 4 grudnia, w dniu św. Barbary, która jest patronką i opiekunką pracujących w trudnych warunkach górników.

3 grudnia 2013 roku w Ośrodku Kultury „Kaniówka” uczniowie klas I a i II a spotkali się z panem Marianem Marekwią, górnikiem, który całe swe życie zawodowe związał z pracą w kopalni. Pan Marian wspaniale opowiedział nam o ciężkiej pracy przy wydobyciu węgla, o mundurze górniczym, rodzajach pióropuszy, symbolach górniczych i śląskich tradycjach.

HPIM4445Pani Helena Fuchs, zaprezentowała się w „starym, śląskim łobleczyniu”, czyli w ciemnej „kiecce” z kolorową „zopaską” i w „jakli”. Na głowie miała piękny czepiec. Uczyła nas „godać” po śląsku, wspaniale opowiadała, śpiewała piękne pieśni i oprowadzała po Izbie Tradycji.

Bardzo dziękujemy za wartościową lekcję o historii naszej małej ojczyzny -

Uczniowie klasy I a i II a z wychowawczyniami

Przedszkolaki w Kaniówce

24 maja dzieci z naszego przedszkola zwiedziły Izbę Tradycji mieszczącą się w Ośrodku Kultury „Kaniówka” w Piasku. Na miejscu przywitali nas rodowici mieszkańcy naszej wsi. Pani Helena Fuchs i Pan Marian Marekwia,   ubrani w stroje ludowe ziemi pszczyńskiej. Pani Helenka (laureatka wielu konkursów o tematyce regionalnej i folklorystycznej) opowiedziała przedszkolakom jak to było pierwej. Mówiła o śląskich strojach, urządzeniach codziennego użytku, pokazywała stare komody, szranki, opowiadała o wypiekaniu w piecach chleba, prezentowała urządzenia używane dawniej w pracach polowych. Wszystkie przedszkolaki miały również okazję zobaczyć na fotografiach umieszczonych w  gablotach ważniejsze wydarzenia z życia pioskowskiego folkloru oraz to jak wyglądała dawniej Kaniówka – jako dom mieszkalny.

Bardzo dziękujemy gospodarzom za oprowadzenie nas po świecie tradycji, obrzędów i miejscowych zwyczajów. Dzięki temu każdy przedszkolak choć na chwilę mógł się przenieść do czasów swoich dziadków.

Mariola Pytel

Zobacz zdjęcia.

Z wizytą w Kaniówce

 

Uczniowie klasy IIIa zakończyli cykl lekcji pt. Tradycje ludowe, dlatego 15 maja wybrali się do Ośrodka Kultury Kaniówka w Piasku, aby utrwalić zdobyte wiadomości i jeszcze więcej dowiedzieć się o naszym regionie. W Kaniówce znajduje się Izba Tradycji, w której zgromadzono meble i sprzęty gospodarskie, będące wyposażeniem chat chłopskich, śląskie stroje ludowe, zbiór malarstwa ludowego oraz instrumenty muzyczne. Wspaniałym przewodnikiem okazał się pan Marian Marekwia, który przyczynił się do powstania tego ośrodka w Piasku, a obecnie jest bardzo aktywnym członkiem Zespołu Ludowego Pioskowianie. Pan Marekwia opowiedział, w bardzo przystępny sposób, o życiu codziennym na śląskiej wsi, zaprezentował działanie starych narzędzi, przybliżył dzieciom dawne tradycje ludowe.

Warto było odwiedzić Izbę Tradycji w Piasku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszemu przewodnikowi.

Uczniowie klasy III a z wychowawcą.

Zobacz więcej.

Dzień Górnika w przedszkolu

„Gdy górnik pracuje w nocy,
to mu Święta Barbórka stoi przy pomocy

W naszym przedszkolu 2 grudnia 2010 r. gościliśmy przedstawiciela zawodu górniczego. Pan Marian Marekwia jest górnikiem i większą cześć swojego życia związał z kopalnią „Boże Dary”. Gościa przywitaliśmy wierszykami i piosenkami. Przedszkolaki wręczyły górnikowi samodzielnie wykonane prezenty: laurki, czapki górnicze oraz symboliczne róże- w ramach podziękowań za jego ciężki trud.

dg1dg2dg3
dg4dg5dg6

Po zakończeniu części artystycznej nasz gość opowiadał o ciężkiej pracy pod ziemią, znaczeniu tejże pracy w naszym codziennym życiu, niebezpieczeństwie które codziennie na nich w pracy górniczej czyhają. Pan Marian przybliżył nam wizerunek patronki górników- Świętej Barbary, oraz opowiedział legendę o skarbniku mieszkającym pod ziemią. Nasz gość chętnie opowiadał na pytania, które były związane także z jego ubiorem.

dg7dg8dg9

Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować górnikowi za wizytę w naszym przedszkolu oraz czas poświęcony przedszkolakom. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów będziemy mogli wspólnie spotkać się w przedszkolu i na tą wizytę już teraz serdecznie zapraszamy!

Szczęść Boże!

Pytel Mariola