Archiwa tagu: Jan Paweł II

Pamiętamy!!!

 jp2-300x235

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment. Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
Co roku wielu krakowian przychodziło 2 kwietnia wieczorem pod Pałac Arcybiskupów przy ul. Franciszkańskiej, aby tu modlić się w godzinie śmierci papieża. Teraz, w czasie epidemii koronawirusa, takie zgromadzenia zastąpi modlitwa w domach.

2 kwietnia, godz. 21.37
O wspólną modlitwę w tym dniu zaapelował kard. Stanisław Dziwisz. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”

Wyniki konkursów plastycznych z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II odbyły się dwa konkursy plastyczne pt.: ,,Droga do świętości”. Uczniowie klas I – III wykonywali prace plastyczne, zaś uczniowie klas IV – VI albumy.

Uczniowie zaprezentowali piękne prace wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Komisja oceniając brała pod uwagę estetykę wykonania, samodzielność oraz wkład pracy.

W klasach I-III

 1. miejsce zajęła Emilia Piech z klasy III A
 2. miejsce zajęła Ola Nycz z klasy III A
 3. miejsce zajęły Magda i Ola Baniak z klasy I B

Wyróżnienie otrzymała Paulina Mazur z klasy III B

W klasach IV-VI

 1. miejsce zajęła Joanna Ryba z klasy V B
 2. miejsce zajęła Ewa Luranc z klasy IV A
 3. miejsce zajęła Maja Bilek z klasy IV B

Wyróżnienie otrzymali:

Julia Kania z klasy V B

Błażej Kokot z klasy IV A

Monika Mańka z klasy V A

Kamil Miłoś z klasy IV A

Sylwia Rębisz z klasy IV B

KANONIZACJA JANA PAWŁA II I JANA XXIII

Wieczornica dla Jana Pawła II
Wieczornica dla Jana Pawła II

W podziękowaniu za dar kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przygotowali wieczornicę poświęconą temu wydarzeniu.

Odbyła się ona 24 kwietnia po Mszy świętej szkolnej, w naszym kościele.

Przy pomocy dialogu między dziećmi a rodzicami poznaliśmy Karola Wojtyłę i Jego drogę do świetości. W czasie prowadzonych rozmów oglądaliśmy prezentację multimedialną ilustrującą obrazy z dzieciństwa, lat młodości, służby kapłańskiej i wyboru kardynała Karola Wojtyły, na „stolicę Piotrową”. Zaprezentowane fragmenty filmów, pozwoliły usłyszeć słowa Jana Pawła II, kierowane do pielgrzymów podczas wielu podróży apostolskich. Słowa niosące nadzieję, wzywające do miłości, przebaczenia,poszanowania godności każdego. Mogliśmy zobaczyć człowieka, który kochał Boga, modlił się, wielkiego pielgrzyma, który wołał o pokój, stawał w obronie krzywdzonych. Kochał dzieci, młodzież, własnym przykładem pociągał do stawiania sobie wymagań i realizowania ich we wspólpracy z Bogiem.

Na zakończenie uroczystości uczniowie przekazali nam przesłanie Jana PawłaII, który swoim życiem zachęca i zaprasza każdego do świętości. Bo świętość to najpiękniejsza normalność jaką może osiągnąć człowiek, to nie przywilej nielicznych, ale powinność wszystkich.

W czasie wieczornicy usłyszeliśmy pieśni; „Czarna Madonna”, „Wadowice, moje miasto”, „Święty, uśmiechnięty”, „Kochamy Cię Janie Pawle II”, szczególnie wybrzmiała ulubiona pieśń Papieża, „Barka”

Uczniowie świetnie zagrali swoje role, dziękujemy młodym aktorom, a byli to: Tomek Bojdoł- mały Karol  Wiktor  Nowak- kolega Karola, Daria Ryguła- mama, Tymek Mazur- tata, Dagmara Skażnik- ciocia, Agnieszka Nosek- córka cioci. Dziękujemy muzykom; skrzypkom;  Agacie Foltyn, Mikołajowi Poloczkowi, zespołowi dzwonków ręcznych w składzie; Marta Kolarczyk, Stefania Korcz, Agnieszka Nosek, Dagmara Skaźnik, Daria Ryguła, cymbalistom: Kamilowi Rygule i Oliwierowi Drobikowi, chórzystom, solistkom, Oli Paliczce, JuliI Skamarajtys, klasie IIIa  spiewającej i grającej na instrumentach perkusyjnych za piosenkę „Kochamy Cię Janie Pawle II” Dziękujemy wszystkim biorącym udział w tej wieczornicy.

Oprawę muzyczną przygotowały panie Joanna Kukla, Karina Głowacka-Bieszczad, prezentację mulimedialną p. Anna Ryba, zdjęcia robiła p. Beata Skrzypiec, dekorację wykonała p. Barbara Szymura-Trębacz

Zdjęcia z wieczornicy można zobaczyć tutaj.

Konkursy plastyczne o Janie Pawle II

Zapraszamy wszystkich uczniów  do udziału w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – Droga do świętości”

CELE KONKURSU:

– Uczczenie wydarzenia kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

– Prezentowanie postaci Papieża jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata

– Poznanie życia i działalności Ojca Świętego

– poznanie wydarzeń związanych z Jego pontyfikatem

– Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej

– Rozwijanie zdolności manualnych

REGULAMIN KONKURSU:

UCZNIOWIE KLAS I-III

Wykonują pracę plastyczną na kartce z brystolu -( format A 4 lub A 3) z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,

UCZNIOWIE KLAS IV – VI

Wykonują album w dowolnym formacie, prezentują różne techniki plastyczne.

Albumy mogą być wykonane w grupach kilkuosobowych

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

Termin składania prac do 15 kwietnia u p. B. Pyclik i p. J. Kukli

Prace powinny być czytelnie opisane: imię, nazwisko, klasa

 


Konkurs plastyczny- Jan Paweł II- życie, pasje, twórczość

Z okazji XI Dnia Papieskiego, który przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, w szkole odbył się konkurs plastyczny „Życie, pasje i twórczość Jana Pawła II.

W konkursie wzięło udział 29 osób. Uczniowie zaprezentowali piękne prace wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Komisja oceniała prace w dwóch grupach wiekowych

W klasach I-III

 1. miejsce zajęła Karolina Olszowiec z klasy I B
 2. miejsce zajął Jakub Kudela z klasy I A
 3. III miejsce zajął Patryk Michulec z klasy I B

Wyróżnienie otrzymała Maryla Żupa i Natalia Lazarek z klasy III B

W klasach IV-VI

 1. miejsce zajęła Sara Janosz z klasy VI B
 2. miejsce zajęła Iga Kania z klasy V B
 3. miejsce zajęła Karolina Śleziona z klasy IV A

Wyróżnienie otrzymała Paulina Zielińska z klasy VI B

X Dzień Papieski – „Odwaga świętości”

jp

16 października obchodziliśmy 32 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na „Stolicę Piotrową”. W niedzielę poprzedzającą ten wybór przeżywaliśmy X Dzień Papieski przebiegający pod hasłem „Odwaga świętości”.

Do świętości oprócz łaski Bożej potrzeba osobistej odwagi. Można powiedzieć, że świętość jest zarezerwowana dla odważnych, a Kimś takim był na pewno Jan Paweł II, który zwycięsko stawił czoła swoim obawom przed ciężarem papiestwa.

jp2

Chcąc uczcić pamięć i oddać hołd jednemu z największych Polaków przygotowaliśmy apel. Przypomnieliśmy słowa wielkiego rodaka, niosące nadzieję, wzywające do miłości, przebaczenia, poszanowania godności każdej osoby, jednym słowem do świętości.

Odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Papieża „Barkę” i zakończyliśmy apel modlitwą o rychłą beatyfikację, na którą wszyscy czekamy.

Barbara Pyclik