Archiwa tagu: dla rodziców

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium w Stowarzyszeniu na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Wnioski składa się drogą elektroniczną, przez internet. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Prosimy przekazanie tej informacji znanym Państwu rodzinom opiekującym się dziećmi w ciężkim stanie.

Wyprawka szkolna 2012

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.
Pomoc dotyczy uczniów klas I, II, III, IV z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 351 zł netto na osobę.

Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej znajduje się w trudnej sytuacji materialnej a przekracza w/w kryterium dochodowe również może ubiegać się o pomoc.
Wnioski można pobrać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego.