Podręczniki 2016/2017

Podręczniki dla klasy I

Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do języka obcego uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole

Religia

Żyjemy w Bożym świecie” Podręcznik do nauki religii, wyd. Jedność Kielce 2011

 Podręczniki dla klasy II

Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do języka obcego uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole

Religia

Klasa II a ( przygotowująca się do I Komunii świętej, kontakt z ks. B. Świechem na probostwie)

Klasa II b, c, d: Idziemy do Jezusa -  Podręcznik do nauki religii, wyd. Jedność Kielce 2012

Podręczniki dla klasy III

Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do języka obcego uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole

Religia

Jezusowa wspólnota serc -  podręcznik i ćwiczenia W. Kubik wyd. WAM

Podręczniki dla klasy IV

Podręczniki i ćwiczenia dla klasy czwartej  uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole

Religia

„Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik – ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, wyd. Jedność Kielce 2012

Podręczniki dla klasy V

Podręczniki i ćwiczenia dla klasy piątej  uczniowie otrzymują bezpłatnie w szkole

Religia

OBDAROWANI PRZEZ BOGA KL.5 podręcznik i ćwiczenia Z.Marek SJ  wyd.WAM (nowa podstawa programowa!)

Podręczniki dla klasy VI

Język polski

TERAZ POLSKI! Podręcznik bez ćwiczeń (A. Klimowicz ) wyd. NOWA ERA

Matematyka

MATEMATYKA Z KLUCZEM M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska podręcznik + zeszyt ćwiczeń (część I i II) wyd. NOWA ERA

Przyroda

TAJEMNICE PRZYRODY J. Stawarz, A. Kowalczyk, F. Szlajfer, podręcznik i ćwiczenia (część I i II) wyd. NOWA ERA

Historia i społeczeństwo

KLUCZ DO HISTORII W. Kalwat, M. Lis podręcznik i ćwiczenia (M. Lis) wyd. WSiP

Język angielski

DISCOVER ENGLISH 2 I. Hearn, J.Wildman podręcznik  i  ćwiczenia wyd. PERSON LONGMAN

Muzyka
LEKCJE MUZYKI M. Gromek, G. Kilbach podręcznik wyd. Nowa Era

Plastyka
PLASTYKA 6 St. Stopczyk podręcznik wyd. WSiP

Zajęcia techniczne - bez podręcznika i ćwiczeń 

Zajęcia komputerowe – bez podręcznika i ćwiczeń 

Religia
„Tajemnice BOGAtego życia” Zeszyt ćwiczeń; Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek, wyd. Jedność Kielce 2014

Jedna myśl nt. „Podręczniki 2016/2017”

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Szkoła z klasą!