klasa 3a

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA NA KLASOWYM BLOGU W NOWEJ ZAKŁADCE „UCZĘ SIĘ W DOMU 2″

PONIEDZIAŁEK 6 kwietnia 2020r.

Wielkanocne życzenia
JĘZYK ANGIELSKI

Dziś napiszecie sprawdzian z działu 4. Postarajcie się nie korzystać z książek, zeszytów, po prostu napiszcie samodzielnie. Odpowiedzi prześlijcie na gmaila : jolanta.swierzy@zsppiasek.pl.                                        Przesyłam ścieżki dźwiękowe do zadań na słuchanie:

UNIT4 LISTENING

U4TEST CZYNNOŚCI, GODZINY

Ponieważ zbliżają się Święta Wielkiej Nocy i i będzie przerwa, proponuję dziś jeszcze zacząć nowy dział -`Let`s go shopping` -Chodżmy na zakupy.   Wpisz do zeszytu nowe słówka z ćw.2 str.52- Książka ucznia : toy shop, bakery, pet shop, bookshop, sweet shop, shoe shop, clothes shop, market. Przetłumacz te słówka. Posłuchaj nowej piosenki i wykonaj ćw.1,2 str50 -Zeszyt ćwiczeń.

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę Wam zdrowia, spokoju, odpoczynku i radosnej atmosfery w gronie rodzinnym.

 PIĄTEK 3 kwietnia 2020r.

JĘZYK ANGIELSKI

Dziś powtórka : określanie godzin w j.angielskim, nazwy zawodów – teacher, firefigher, doctor, shop assistant, police oficer, vet  a także czynności : get up, get dressed, have breakfast, brush teeth, go to school, have lunch, have a shower, go to bed.  Zdania w Present Simple : I get up at 6 o`clock. She gets up at 6 o`clock.                                    Pytania : Do you get up at 6 o`clock ? Yes I do  /No, I don`t                           What time do you get up ? I get up at 6 o`clock.                                                   Powtórz te wszystkie słówka powyżej oraz przypomnij sobie układanie zdań i pytań w czasie Present Simple. Przejrzyj poprzednie lekcje, dodatkowe ćwiczrenia, filmiki.                                              W następnym tygodniu zrobimy krótki test.

Zrob ćwiczenie 1 i 3 str.48 Książka ucznia.

  Czwartek 2 kwietnia 2020 r.

RELIGIA

Szczęść Boże.
Dziś bardzo Was proszę, abyście otworzyli sobie zeszyty ćwiczeń na stronie 66 i wykonały zadania z tematu 32 o rachunku sumienia. Odsłuchajcie sobie opowiadanie z dołączonej do zeszytu ćwiczeń płytki CD. W poniedziałek o godz. 11.00 omówimy sobie ten temat. Wypełnione ćwiczenia prześlijcie proszę na mojego maila.
Do zobaczenia.

Poniedziałek  30 marca 2020 r

JĘZYK ANGIELSKI

Jeszcze raz, przypomnijmy sobie jak układamy zdania w czasie Present Simple, w tym czasie , który wyraża nasze codzienne czynności, obejrzyj filmik :

A teraz przypomnij sobie , że w 3os.l.poj do czasownika dodajemy `s`,  `es`,   lub `ies`: jeśli nagranie się zatrzyma, naciśnij skip

present simple

Posłuchaj ćwiczenia:

scan str46 interview

A teraz wykonaj ćwiczenia do zeszytu. Napisz wywiad z wybraną osobą na podstawie ćw.2 str 46 – Ksiązka ucz

Scan str43 EB interview

 RELIGIA

Szczęść Boże.
Bardzo proszę, abyście przygotowali dziś zeszyt ćwiczeń. Będziemy omawiać temat 31 na stronie 64. Do zobaczenia o godz. 11.00 Wink

JĘZYK ANGIELSKI

Piątek  27 marca 2020 r

JĘZYK ANGIELSKI

Dzisiaj dalej ćwiczymy tworzenie zdań w czasie teraźniejszym prostym, nasze codzienne czynności.  Spróbujemy napisać zdania , które zaczynają się od 1 os.l.poj i 3os.l.poj.

np. I( 1 os.l.poj ) am a vet. I get up at 6 o`clock.                                                      She ( 3 os.l.poj ) is a teacher.    She ( 3os.l.poj ) gets up at 6 o`clock. She goes to work at half past 8 in the morning.                                                        He ( 3os.l.poj ) is a police oficer. He has dinner at half past 6 in the evening.                                                                                                                                           Jak zauważyłeś      ` s`,    `es`     jest dodane do czasownika tylko kiedy podmiotem jest 3 os.l.poj.- gets up,  goes. Również czasownik have - mieć zmienia formę na has.

Zrób ćwiczenie i zapisz odpowiedzi w zeszycie do j.angielskiego. Prześlij odpowiedzi na mój gmail : jolanta. swierzy@zsppiasek.pl

bugs3 czynnosci

Dla chętnych:

jobs

RELIGIA

27.03.2020r. Odc. 10 „W krainie uczuć”

Czwartek 26 marca 2020 r.

RELIGIA
Szczęść Boże.
Zachęcam, aby otworzyć zeszyt ćwiczeń i uzupełnić brakujące zadania z zakresu tematów 1-29.
Dziękuję za dzisiejsze miłe spotkanie.
Serdecznie pozdrawiam.
26.03.2020r. Odc. 9 „Otwierasz niebo”

środa 25 marca 2020 r.

RELIGIA

Wtorek 24 marca 2020 r.

RELIGIA

24.03.2020r. Odc. 7 „Mam Anioła Stróża”

Poniedziałek 23 marca 2020 r.

JĘZYK ANGIELSKI

Przypomnij sobie że jeśli zdanie zaczyna się od 3 osoby l.poj. np. He, She, It   to wówczas do czasownika w zdaniu dodajemy s, es, ies. Czasownik  have ma formę has.

Przykłady :  He works for 24 hours – On pracuje 24 godziny.

She  goes to work at 7 o clock  Ona idzie do pracy o godz. 7.

She has dinner at home  – Ona je obiad w domu.

It (a parrot) has got wings – papuga ma skrzydła.

Wpisz zdania do zeszytu j.angielskiego.

Wykonaj ćw.2 str42 Zeszyt Cwiczeń.

Dla urozmaicenia ćwiczenie poniżej:

everyday activities

 RELIGIA

23.03.2020r. Odc. 6 „Jonasz i podwodny świat”

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lekcje zamieszczane na klasowym blogu w zakładce Uczę się w domu.

Piątek 20 marca 2020 r.

RELIGIA

20.03.2020r. Odc 5 „Ruszamy w drogę”

JĘZYK ANGIELSKI

Przypomnij sobie czynności codzienne. Posłuchaj : daily routines

Wyrażanie godzin w j.angielskim :

It`s one o`clock – jest godzina pierwsza                                                                    It`s two o`clock – jest godz druga                                                                                   Pełne godziny wyrażamy wszystkie tak samo  od one o`clock do twelve (12 ) o`clock.                                                                                                              Inaczej wyrażamy np. 1.30  czyli :  It`s half past one                                          podobnie 2.30 – It`s half past two ;     3.30 – It`s half past three                            i tak samo aż  do 12.30 – It`s half past twelve.                                             Godzina 13.00 to w j.angielskim  -It`s one o`clock, podobnie jest z godz.14.00 – two o`clock, 15.00 – three o`clock itd.                                             Przetłumacz zdania i wpisz je do zeszytu j.angielskiego:

np. Wstaje o godz. 7.30. – I get up at half past seven.                                             Jem śniadanie o godz.8.00. ( eight o`clock)   – I have breakfast at eight o`clock.                                                                                                                               Myję zęby o godz.8.30. -…………………..                                                                            Odrabiam pracę domową  ( do homework )o godz.15.00.  -……………                           Jeżdżę na rowerze ( ride a bike ) o godz.16.30. -……………..

Zadanie możesz przesłać na mój gmail : jolanta.swierzy@zsppiasek.pl

Wybierz zawód ( a teacher, a police officer, a vet, a shop assistant, a doctor, a firefighter ) i ułóż dialog z przedstawicielem tego zawodu na podstawie następującej  notatki. Oczywiście możesz zmienić czynności i godziny. ( książka ucznia str 40,41 ) Przepisz dialog do zeszytu.

get up – 7 o`clock,  go to work –  half past eight,  help – animals, children, people,  have lunch – half past one,  go to bed – half past ten.

Przykład :  What`s your job ?  I am a vet                                                                What time do you get up ?  I get up at six o`clock                                                    What time do you go to work ? I go to work at half past eight.

Zrób dodatkowe ćwiczenie: ucz się

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lekcje zamieszczane na klasowym blogu w zakładce Uczę się w domu.

RELIGIA
Propozycja od poniedziałku do piątku od 11.00 do 12.30.
Śpiew, nauka i trochę ruchu.

19.03.2020r. Odc. 4 „Św.Józef i podróże”

18.03.2020r. Odc. 3 „Zwierzaki, wody i Noe”

17.03.2020r. Odc. 2 „Fajne rodzeństwo”

16.03.2020r.  Odc. 1 „Stworzenie świata”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Szkoła z klasą!