Wszystkie wpisy, których autorem jest webmaster

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli gminy Pszczyna

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wziąć udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli gminy Pszczyna, w których są jeszcze wolne miejsca, logując się na stronie dla Rodzica
(jak w rekrutacji podstawowej).

Adres strony: https://uzupelniajaca-przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Termin rejestracji wniosków w systemie:
od 10.04.2018 r. od godz. 16:00 do 16.04.2018 r. do godz. 20:00

Informujemy, że w Przedszkolu Publicznym nr 17 w ZSP w Piasku nie ma wolnych miejsc.

Dyżury świetlicy

W dniu 29. 03.2018, czwartek,  dyżur na świetlicy od 6:30-16:30

W dniu 30. 03.2018, piątek, dyżur świetlicy od 6:30 do 14:00

w dniu 3.04.2018, wtorek, dyżur świetlicy do 6:30 do 16:30

Zaproszenie do konkursów

XII POWIATOWY DZIEŃ FRANKOFONII

28 MARCA 2018
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W PSZCZYNIE

Każdego roku, 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Frankofonii – Journée Internationale de la Francophonie.
W naszym powiecie gala z okazji tego święta będzie miała miejsce 28 marca 2018r, o godzinie 11.00, w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.
Gorąco zapraszamy wszystkich frankofonów do wzięcia udziału w konkursach. Do wyboru macie 10 różnych propozycji!
SPIS KONKURSÓW_FRANKOFONIA 2018 (2)
Konkursy skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych (z wyjątkiem konkursu nr 1 «Mangez bien, mangez sain !», adresowanego do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, którzy nie uczą się jeszcze języka francuskiego.)
Termin składania prac upływa 16 marca 2018 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w Dniu Frankofonii – 28 marca 2018 r.

Prawa autorskie do zwycięskich prac przechodzą w całości na Organizatora konkursu.
Adres e-mail XII Powiatowej Frankofonii:
frankofonia_2018@wp.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOŚWIADCZAM – ROZUMIEM”

REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOŚWIADCZAM – ROZUMIEM”
Realizacja projektu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
Informujemy, że w dniach 5-9 marca 2018 roku prowadzona będzie rekrutacja do zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2018: „Zagospodarowanie czasu wolnego przedszkolaków z rocznika 2011 i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pszczyna poprzez realizację zajęć dodatkowych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasku, Projekt „Doświadczam – rozumiem”.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne :

  1. Zajęcia z robotyki
  2. Zajęcia: Eksperymenty z dziedzin przyrodniczych
  3. Zajęcia ceramiczne
  4. Zajęcia szachowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą w następujących grupach wiekowych:

  1. Dzieci przedszkolne z rocznika 2011 + I klasy
  2. Uczniowie klas II-III
  3. Uczniowie klas IV-V
  4. Uczniowie klas VI – VII

Zajęcia realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych na terenie naszej szkoły, a realizatorem zajęć będzie Pszczyńskie Centrum Kultury.
Wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnych opiekunów „Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018” należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie 5-9.03.2018r.
W związku z warsztatową formą zajęć (maks. 16 osób w każdej z grup), prosimy  o zadeklarowanie w odpowiedniej kolejności wyboru zajęć: 1, 2, 3 , 4,  w zależności od zainteresowań dziecka.
Lista zakwalifikowanych uczestników na poszczególne rodzaje zajęć zostanie wywieszona w dniu 14 marca 2018 r. w szkole na parterze, na gazetce „Informacje dla rodziców’” oraz na gazetce przedszkolnej.

Do pobrania:
Deklaracja
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie