Wszystkie wpisy, których autorem jest Katarzyna Jaroszek

WYCIECZKA DO ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE.

We wtorek 14 czerwca br. klasa 5ci udała się na wycieczkę do ZOO
w Chorzowie. Dodatkową atrakcją wycieczki był przejazd środkami transportu publicznego: pociągiem i tramwajem.

Celem wyjazdu była integracja zespołu klasowego, wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata oraz zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO. Uczniowie spędzili czas na świeżym powietrzu w towarzystwie groźnych drapieżników i milusińskich roślinożerców. Uczniowie mieli także okazje podziwiać przepięknie ubarwione ryby i ptaki. Największe zainteresowanie wzbudziły pingwiny i żyrafy.

WYCIECZKA DO ZAGRODY ŻUBRÓW KLASY 5ci

W piątek 13 maja klasa 5ci brała udział w wycieczce pieszej do Zagrody Żubrów w Pszczynie. Uczniowie mieli okazję poznać różnorodne gatunki ptaków oraz ich zwyczaje lęgowe w środowisku naturalnym. Ponadto, podczas ścieżki edukacyjnej „Dzika Promenada”, dzieci usłyszały wiele ciekawostek z życia dzikich zwierząt. Uczniowie dowiedzieli się jak współdziałają ze sobą różne ekosystemy i jaki wpływ na środowisko ma ingerencja człowieka. Najbardziej satysfakcjonującą częścią wycieczki okazało się obcowanie ze zwierzętami w Zagrodzie Żubrów, gdzie dzieci mogły zobaczyć zwierzęta, o których wspomniała Pani Przewodnik.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- JĘZYKOWY

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO –JĘZYKOWY – Polish and English Idioms and Proverbs (polskie i angielskie idiomy i przysłowia)
Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i kreatywność.
PRZYSŁOWIE -krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: wskazówkę, przestrogę.
IDIOM -wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi. Wyrażenie językowe, który ma znaczenie swoiste i jest ono inne od znaczenia, które przyjmie w przypadku rozdzielenia go na czynniki pierwsze tzn. każdy składnik będzie oznaczał co innego niż wszystkie razem.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest znalezienie interesującego idiomu lub przysłowia w języku polskim, znalezienie jego odpowiednika w języku angielskim oraz zilustrowanie go.
3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A3 dowolną techniką.
4. W ilustrację należy wpisać przedstawiony idiom lub przysłowie w języku angielskim oraz polskim.
5. Ilustracja musi być wykonana samodzielnie przez ucznia. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
6. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa
7. Pracę należy dostarczyć do p. Jaroszek lub p. Kudeli w terminie do 13 maja 2022 r.
7. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne,
Samodzielność i poprawność językowa.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 maja
9. Najciekawsze prace zostaną wysłane na Międzyszkolny Konkurs Językowo-plastyczny do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ćwiklicach
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Katarzyna Jaroszek oraz Barbara Kudela.