Drugi Etap Wielkiej Ligi Czytelników

Pierwszy etap konkursu dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do udziału w rozgrywkach. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu drugiego- 14 marca 2024 r. przystąpią do testu półfinałowego.

Drugi etap odbędzie się w szkole. Uczniowie będą rozwiązywali test samodzielnie- bez pomocy rodziców i bez możliwości korzystania w tym czasie z książek.

Książki do II etapu WLC

Koordynatorzy