Czy więzi rodzicielskie mogą być zbyt silne?

Ten krótki film wyjaśnia, jak ważna jest więź rodzica z dzieckiem. Zachęcamy do obejrzenia!

Wielka moc – animacja

Rodzic/opiekun jest najważniejszą osobą w życiu dziecka. Animacja „Wielka Moc” to cenna lekcja dla każdego rodzica!

Od relacji z rodzicami zależą relacje z innymi ludźmi i umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie. Animacja ta pokazuje, jak ważni dla dziecka są rodzice i jak wiele może mu dać ich obecność.
Animacja kończy się słowami: „Twoja obecność oraz dostępność emocjonalna w życiu dziecka pomaga mu nabrać pewności, że poradzi sobie w świecie, a kiedy będzie potrzebowało, poprosi kogoś o pomoc. Jesteś większy, mądrzejszy i silniejszy, a wielka moc to wielka odpowiedzialność”. Bycie rodzicem to ogromna odpowiedzialność – to od rodzica zależy, jakim człowiekiem będzie jego dziecko w przyszłości. Słuchanie dziecka, bycie otwartym na jego potrzeby, reagowanie i wspieranie to podstawy więzi, która zaprocentuje w przyszłości.

Pedagodzy specjalni:

Anna Homa, Monika Kubicka