konkurs z języka angielskiego „Symbole Wielkiej Brytanii”

Cele:

 • popularyzacja języka angielskiego
 • pogłębienie zainteresowań Wielką Brytanią
 • zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów

Zasady:

 1. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas 1-4.
 2. Praca konkursowa powinna przedstawiać symbol kojarzący się z Wielką Brytanią (budynek, flaga, jedzenie, osoba, postać fikcyjna itp.)
 3. Forma i technika pracy: dowolna.
 4. Praca powinna zostać wykonana samodzielnie.
 5. Każdy uczeń oddaj jedną pracę konkursową.
 6. Na odwrocie lub spodzie pracy proszę napisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 7. Termin składania prac: 16 czerwiec 2023r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2023r.
 9. Prace konkursowe proszę składać u nauczycieli języka angielskiego.

organizator: Bogusława Widera