Gminny Konkurs Plastyczny „Portret księżnej Daisy”

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Portret Księżnej Daisy”.

Celem konkursu jest:

  • Upowszechnianie informacji dotyczących postaci księżnej Daisy i historii Zamku w Pszczynie oraz Zamkiem Książ;
  • Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz możliwość prezentacji twórczych działań dzieci;
  • Kształtowanie więzi emocjonalnej z „naszą małą Ojczyzną”;
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
  • Rozwijanie zdolności artystycznych i potrzeb estetycznych uczniów.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy posługując się dowolnymi technikami przygotowują pracę plastyczną będącą ilustracją hasła konkursu – „Portret księżnej Daisy” na papierze z bloku technicznego – wielkość A4.

Opisane prace plastyczne należy oddać Paniom: Karinie Głowackiej-Bieszczad lub Katarzynie Zioło pomiędzy 15 maja do 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 5 czerwca 2023 r. poprzez stronę internetową Zespołu: http://zsp10.pless.pl/

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.