Bieg po zdrowie

Od kwietnia do maja uczniowie klas czwartych brali udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej: „Bieg po zdrowie” opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami.

Celem programu jest opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. (Portal Gov.pl )

Program był realizowany na różnych przedmiotach- informatyce, matematyce , języku polskim, plastyce oraz godzinie wychowawczej. Uczniowie w trakcie zajęć tworzyli komiks w programie komputerowym, zastanawiali się „ile kosztuje dym?”, dokonując obliczeń matematycznych, przeprowadzali wywiad, tworzyli plakaty antytytoniowe oraz uczyli się asertywnej odmowy.

Podczas zajęć poznali skład dymu papierosowego oraz uświadomili sobie, jak bardzo szkodliwe jest palenie-nawet jednego papierosa.

Wspólnie, z pełną świadomością wybrali zdrowe życie, bez papierosów i wystartowali w Biegu po zdrowie.