Wizyta Żołnierzy

Spotkanie z żołnierzami jednostki wojskowej 18 batalionu powietrznodesantowego Bielska-Białej odbyło się 28.03.2023r. W ramach realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego dla klas 8.

Była to okazja poznania pracy żołnierza w służbie Ojczyźnie. Uczestniczenia w lekcji historii o patriotyzmie i odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gośćmi byli sierż. Piotr Katana i st. szer. Jakub Wywiał.