Moja prywatna wyspa

Uczniowie klas szóstych brali udział w projekcie „Moja prywatna wyspa”. Wykonując projekt uczniowie podsumowali wiadomości zdobyte na lekcjach geografii z działu “Środowisko przyrodnicze i ludność Europy”. Tworząc swoje wyspy wykazali się dużą kreatywnością.  Pracując z różnymi mapami utrwalili najważniejsze wiadomości o środowisku przyrodniczym oraz społecznym Europy.

Kilka z wysp zasłużyło na szczególne wyróżnienie:

I miejsce – Agata Chojecka i Nadia Chojecka

II miejsce- Marta Kopijasz i Alina Żaloudik

III miejsce – Wiktoria Stadnik