Akcja Żonkile 2023

Kolejny raz społeczność naszej szkoły włączyła się w Akcję Żonkile organizowaną przez Muzeum POLIN. Uczniowie zostali zapoznani z tematyką życia w getcie warszawskim oraz wykonali papierowe żonkile, które upamiętniają 80. rocznicę wybuchu powstania. Szkolni koordynatorzy akcji wzięli udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentowano materiały multimedialne dla grup wiekowych 1-3, 4-6 oraz 7-8 przygotowane przez edukatorów POLIN.