ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w interesujących zajęciach prowadzonych przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku: Nadię, Sergiusza i Dawida. Tematyka zajęć dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy i zapoznania uczniów z przepisami przeciwpożarowymi. Spotkania odbyły się w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III dnia 2 marca, kl. IV-VII 10 marca. Dla uczniów klas VIII zajęcia przewidziane są na 24 marca.

Bardzo serdecznie dziękujemy Nadii, Sergiuszowi i Dawidowi za zaangażowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.