KONKURS ŚwIeTLICOWY

REGULAMIN KONKURSU ŚWIETLICOWEGO

 1. Celem konkursu jest rozwijanie talentów plastycznych wśród uczniów.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z kl. 1 – 4.
 3. Pracę należy wykonać na kartce z bloku technicznego w formacie A3 lub A4.
 4. Obowiązuje dowolna technika wykonania pracy – farby, pastele, mazaki, kolaż itp.
 5. Praca może być płaska lub wypukła.
 6. Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której chodzi uczeń.
 7. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 8. Ocenie podlegać będzie:
 9. Samodzielność wykonania pracy,
 10. Ogólne wrażenie estetyczne.
 11. Komisja konkursowa przyzna miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz 3 wyróżnienia.
 12. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają drobne nagrody oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

Decyzja jury jest nieodwołalna.

W sprawach spornych decyzję podejmuje

przewodniczący jury.

Termin konkursu:

23 marca 2023 r. o godzinie 11.30