konkurs chrześcijański

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYBRANĄ STACJĘ DROGI KRZYŻOWEJ

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowania tematyką religijną.

2. Pogłębienie wiedzy o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz motywowanie do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

3. Przekazywanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich takich jak wiara, miłość, służba, przebaczenie, prawda, wierność.

4. Kształtowanie postawy szacunku wobec krzyża.

5. Rozbudzanie inwencji twórczej uczniów.

II. Zasady konkursu:

1. Tematem konkursu jest jedna, dowolnie wybrana stacja drogi krzyżowej.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

3.Technika wykonania: MALARSTWO, RYSUNEK itp. – na kartce formatu A4 .

4. Prace powinny zawierać następujące dane:

– tytuł stacji,

– imię, nazwisko, klasa autora,

5. Prace należy dostarczyć do piątku 24 marca 2023 roku – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

6. Oceny prac dokona jury.

7. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas I-IV

b) uczniowie klas V-VIII

8. Prace należy dostarczyć Katechetom.

9. Wręczenie nagród odbędzie się po wyłonieniu przez jury najlepszych prac według dwóch kategorii wiekowych.

10. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na szkolnej gazetce katechetycznej oraz na stronie szkoły.

11. Informacje o konkursie ogłoszone były we wszystkich klasach poprzez przeczytanie regulaminu. Zostały także rozwieszone plakaty – przy głównym wejściu do szkoły oraz na gazetce katechetycznej (górny długi korytarz, obok sali nr 4).