WIELBICIELE KSIĄŻEK

Lekcja biblioteczna

Realizując treści związane ze sposobami spędzania wolnego czasu, uczniowie klasy II a udali się z wizytą do Biblioteki Publicznej w Piasku. Pani bibliotekarka – Ewa Pala – wspaniale opowiedziała uczniom o roli wyobraźni i zaletach czytania książek. Przypomniała o zasadach korzystania z nich.

W szkole dzieci uczyły się porządkowania tytułów według alfabetu oraz podanych kategorii. Przypomniały sobie, że pisząc tytuł książki należy pamiętać o wielkiej literze i cudzysłowie w tytułach lektur. Te wiadomości wykorzystały w czasie lekcji bibliotecznej.

Pani Ewa pokazała uczniom jak wygląda katalog elektroniczny, na jakie działy są podzielone książki w bibliotece i jakie informacje zapisane są w karcie katalogowej. Dzieci dowiedziały się również czym zajmuje się bibliotekarz poza wypożyczaniem książek? Co trzeba zrobić, by zostać bibliotekarzem?

Przy okazji uczniowie podziwiali piękne obrazy namalowane przez mieszkankę Piasku Panią Helenę Urbańczyk – Boroń, wystawę jej prac zorganizowano w bibliotece w ramach akcji „Ukryte Talenty Piasku”.

Lekcja była  bardzo ciekawa. Dziękujemy Pani Ewie.

II a z wizytą w bibliotece