ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w interesujących zajęciach prowadzonych przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku: Nadię, Sergiusza i Dawida. Tematyka zajęć dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy i zapoznania uczniów z przepisami przeciwpożarowymi. Spotkania odbyły się w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III dnia 2 marca, kl. IV-VII 10 marca. Dla uczniów klas VIII zajęcia przewidziane są na 24 marca.

Bardzo serdecznie dziękujemy Nadii, Sergiuszowi i Dawidowi za zaangażowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.

światowy dzień osób z zespołem downa

21 marca to Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, a jednocześnie Dzień kolorowej skarpetki.

Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. A symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

W naszej szkole dzień kolorowej skarpetki obchodziliśmy 15 marca. Tego dnia chętni uczniowie i nauczyciele założyli wielobarwne, niedopasowane skarpetki jako wyraz solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem.

Zachęcamy także do obejrzenia krótkiej prezentacji