WYCIECZKA DO ESCAPE HOUSE KLASY 6Ci

Dnia 2 marca 2023 r. klasa 6ci wybrała się na wycieczkę integracyjną do Bielska-Białej do escape roomu. Gra wymagała od uczestników logicznego myślenia i kreatywności. Członkowie zabawy zostali zamknięci na czas 1 godziny w pokoju i aby się z niego wydostać musieli ze sobą współpracować i rozwiązać szereg zagadek. Dzięki burzliwej i owocnej współpracy wszystkim grupom udało się rozwikłać zagadki. Wycieczka do Escape House była szansą na przeżycie przygody bez wyprawiania się daleko od domu i dała możliwość wykazania się młodym detektywom.

KONKURS ŚwIeTLICOWY

REGULAMIN KONKURSU ŚWIETLICOWEGO

 1. Celem konkursu jest rozwijanie talentów plastycznych wśród uczniów.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z kl. 1 – 4.
 3. Pracę należy wykonać na kartce z bloku technicznego w formacie A3 lub A4.
 4. Obowiązuje dowolna technika wykonania pracy – farby, pastele, mazaki, kolaż itp.
 5. Praca może być płaska lub wypukła.
 6. Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której chodzi uczeń.
 7. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 8. Ocenie podlegać będzie:
 9. Samodzielność wykonania pracy,
 10. Ogólne wrażenie estetyczne.
 11. Komisja konkursowa przyzna miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz 3 wyróżnienia.
 12. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają drobne nagrody oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

Decyzja jury jest nieodwołalna.

W sprawach spornych decyzję podejmuje

przewodniczący jury.

Termin konkursu:

23 marca 2023 r. o godzinie 11.30